הכשרה לטיפול בנפגעי/ות טראומה מינית

לטיפול בנפגעי/ות פגיעות מיניות

מתי ואיפה?
ימי א'
09:00-14:00
מרכז רפואי בני ציון

משך ההכשרה
תכנית שנתית

קהל יעד
מטפלים בעלי תואר שני לפחות (במקרים חריגים יתקבלו בעלי תואר ראשון), או תעודת מטפל בהבעה ויצירה

ניהול אקדמי
גב' נעמה תמרי לפיד, מ"א

אודות התכנית

מרבית הפגיעות המיניות מתרחשות בגיל הילדות, על ידי אנשים מסביבתה ומסביבתו הקרובה של הנפגע. מדובר באחת הפגיעות הקשות ביותר, שהשלכותיה צובעות את חיי הנפגע, בהיבט רגשי, בינאישי, פיזיולוגי, תפקודי ורפואי.

כאשר מדובר בפגיעה מתמשכת בילדות, ההגנות בהן משתמש/ת הנפגע/ת, הופכות לחלק מהמערך האישיותי שלה ומקשות על תהליך השיקום. בנוסף למורכבות הפגיעה האישית, קיימת המורכבות החברתית, הכרוכה בהאשמה של הנפגעים והנפגעות, הקטנה בערכה של הפגיעה, הסתרה וטאבו של שתיקה. המורכבות החברתית שזורה בתהליך הטיפול עצמו ובעלת השפעה משמעותית על הברית הטיפולית.

על רקע מורכבות זו, הטיפול הקליני בפגיעות מיניות שונה מכל טיפול אחר. עקרונות הטיפול מושתתים על שקיפות, עבודה ״בגובה העיניים״, ניהול גבולות רגיש וכד׳. לשם כך, יש צורך בהבנת הדינאמיקה של הפגיעה המינית, לצד פיתוח דרכי טיפול אפקטיביות ובירור של המטפלים לגבי עמדותיהם ותפיסותיהם, בהתייחס לפגיעות מיניות.

לשם כך פותחה תוכנית לימוד ייחודית במרכז הרב תחומי לטיפול בנפגעי/ות טראומה מינית שמטרתה הבנת  הפנומנולוגיה של הפגיעה המינית ודרכי הטיפול הייחודיות לה.

בתוכנית הלימוד תתקיים העמקה בהתבוננות ביחסי מטופל- מטפל בכלל והעברה והעברה נגדית בפרט בתהליך הטיפול בפגיעות מיניות.

מטפלים בעלי תואר שני לפחות (במקרים חריגים יתקבלו בעלי תואר ראשון), או תעודת מטפל בהבעה ויצירה.

הקבלה מותנית בראיון אישי.

ראיונות יתקיימו בין החודשים יוני-ספטמבר 2022

הלימודים יתקיימו בימי ­­א' בין השעות 9:00 -14:00

בחלק הראשון של היום לימודים תאורטיים ובחלק השני קבוצות הדרכה קליניות.


סה"כ 180 שעות לימוד אקדמיות.

 • נוכחות ב- 80% לפחות מהמפגשים.
 • השתתפות פעילה
 • טיפול בנפגע/ת תקיפה מינית
 • הגשת עבודת סיכום.
 • מבוא – פגיעות מיניות בהיבט חברתי, פוליטי ואישי
 • הדינאמיקה של הסוד בפגיעה מינית.
 • ההליך הפלילי בטיפול בפגיעות מיניות
 • סוגי טראומה, הגדרות פגיעה מינית בהיבט קליני טראומה, פוסט טראומה ופוסט טראומה מורכבת
 • פגיעות מיניות ותחלואה כפולה
 • דינאמיקה המשפחתית של הפגיעה המינית והתערבויות משפחתיות
 • דיסוציאציה – אבחון זיהוי והתמודדות.
 • מודלים לטיפול בטראומה מינית: עקרונות, תהליך והגבולות בטיפול
 • דפוסי העברה והעברה נגדית
 • ייחודיות הטיפול בגברים
 • טיפול רגיש תרבות
 • טראומטיזציה משנית.
 • החלמה
גב' אברהים דועה, מ"אעו"ד גב' אייזנברג  טליד״ר בני אהובה
גב' גוטליב עינב, מ"אגב' לביא שלומית, מ"אגב' לוין קרן, מ"א
גב' לייבוביץ ענבל, מ"אגב' מנור רונית, מ"אגב' ספיח נרית, מ"א
גב' עברי רונית, מ"אד"ר פיאמנטה יהונתןגב' שושני יעל, מ"א
גב' תמרי לפיד נעמה, מ"א

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

200 ש"ח

9,300 ש"ח לשנה"ל תשפ"ד

נא לשלוח קורות חיים למייל

Keren.levin@b-zion.org.il

המרכז הרב תחומי

טלפון: 04-8359975