הכשרה לטיפול בנפגעי/ות טראומה מינית

לטיפול בנפגעי/ות פגיעות מיניות

מתי ואיפה?
ימי א'
09:00-14:00
מרכז רפואי בני ציון

משך ההכשרה
תכנית שנתית

קהל יעד
מטפלים בעלי תואר שני לפחות (במקרים חריגים יתקבלו בעלי תואר ראשון), או תעודת מטפל בהבעה ויצירה

ניהול אקדמי
גב' נעמה תמרי לפיד, מ"א

ריכוז אקדמי
גב' קרן לוין, מ"א

המרכז הרב תחומי בני ציון

אודות התכנית

מרבית הפגיעות המיניות מתרחשות בגיל הילדות, על ידי אנשים מסביבתה ומסביבתו הקרובה של הנפגע. מדובר באחת הפגיעות הקשות ביותר, שהשלכותיה צובעות את חיי הנפגע, בהיבט רגשי, בינאישי, פיזיולוגי, תפקודי ורפואי.

כאשר מדובר בפגיעה מתמשכת בילדות, ההגנות בהן משתמש/ת הנפגע/ת, הופכות לחלק מהמערך האישיותי שלה ומקשות על תהליך השיקום. בנוסף למורכבות הפגיעה האישית, קיימת המורכבות החברתית, הכרוכה בהאשמה של הנפגעים והנפגעות, הקטנה בערכה של הפגיעה, הסתרה וטאבו של שתיקה. המורכבות החברתית שזורה בתהליך הטיפול עצמו ובעלת השפעה משמעותית על הברית הטיפולית.

על רקע מורכבות זו, הטיפול הקליני בפגיעות מיניות שונה מכל טיפול אחר. עקרונות הטיפול מושתתים על שקיפות, עבודה ״בגובה העיניים״, ניהול גבולות רגיש וכד׳. לשם כך, יש צורך בהבנת הדינאמיקה של הפגיעה המינית, לצד פיתוח דרכי טיפול אפקטיביות ובירור של המטפלים לגבי עמדותיהם ותפיסותיהם, בהתייחס לפגיעות מיניות.

לשם כך פותחה תוכנית לימוד ייחודית במרכז הרב תחומי לטיפול בנפגעי/ות טראומה מינית שמטרתה הבנת  הפנומנולוגיה של הפגיעה המינית ודרכי הטיפול הייחודיות לה.

בתוכנית הלימוד תתקיים העמקה בהתבוננות ביחסי מטופל- מטפל בכלל והעברה והעברה נגדית בפרט בתהליך הטיפול בפגיעות מיניות.

מטפלים בעלי תואר שני לפחות (במקרים חריגים יתקבלו בעלי תואר ראשון), או תעודת מטפל בהבעה ויצירה.

הקבלה מותנית בראיון אישי.

ראיונות יתקיימו בין החודשים יוני-ספטמבר 2024

תכנית שנתית.
הלימודים יתקיימו אחת לשבוע החל מחודש אוקטובר 2024 ועד יוני 2024, בימי ­­א' מהשעה 9:00 עד 14:00.

בחלק הראשון של היום לימודים תאורטיים ובחלק השני קבוצות הדרכה קליניות.

סה"כ 180 שעות לימוד אקדמיות.

הלימודים יתקיימו במרכז הרב תחומי, רח׳ גולומב 24, חיפה.
כדאי לדאוג לאפשרות של חניה סלולארית, באמצעות פנגו (כוכבית 4500).

  • נוכחות ב- 85% לפחות מהמפגשים
  • טיפול בנפגע/ת תקיפה מינית
  • הגשת עבודת סיכום

• פגיעות מיניות בהיבט חברתי, פוליטי ואישי
• הדינאמיקה של הסוד בפגיעה מינית.
• פוסט טראומה ופוסט טראומה מורכבת ותחלואה כפולה.
• דינאמיקה והתערבויות משפחתיות בפגיעות מיניות.
   דיסוציאציה – אבחון זיהוי והתמודדות.
• מודלים לטיפול בטראומה מינית: עקרונות, תהליך והגבולות בטיפול
• דפוסי העברה והעברה נגדית
• סוגיות יחודיות בטיפול בגברים נפגעי טרואמה
• טיפול רגיש תרבות
• טראומטיזציה משנית.
• טראומה והחלמה

עו"ד גב' אייזנברג  טליד״ר בני אהובהגב' ברי סיון
גב' גוטליב עינב, מ"אגב' לביא שלומית, מ"אגב' לוין קרן, מ"א
ד״ר לייבוביץ ענבלגב' ספיח נרית, מ"אגב' עברי רונית, מ"א
ד"ר פיאמנטה יהונתןגב' שושני יעל, מ"אגב' תמרי לפיד נעמה, מ"א

למשתתף אשר ימלא אחר דרישות התכנית, תוענק תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

300 ש"ח

9500 ₪ לשנה"ל תשפ"ה (דמי רישום ע"ס 300 שח יקוזזו משכר הלימוד למתקבלים).

נא לשלוח קורות חיים למייל

Keren.levin@b-zion.org.il

המרכז הרב תחומי

טלפון: 04-8359975