תכנית הכשרה מעשית מתקדמת (שנה ג׳) בטיפול באמנויות-
שלוחת מכללת מבח"ר

מתי ואיפה?
ימי ג'

מכללת מבח"ר, בני ברק

משך ההכשרה
תכנית שנתית

קהל יעד
בוגרי תואר שני  במבח"ר בטיפול באמצעות אמנויות

ריכוז אקדמי
גב' מאיה מאיר בן יהודה
גב' דפנה מנור אורן

פני אדם מקושטות בצבעי פנים

אודות התכנית

תכנית הכשרה מעשית מתקדמת (שנה ג') בטיפול באמנויות מהווה מרכיב הכרחי וחיוני בהתפתחותו של המטפל באמנויות בראשית דרכו, הן בהיבט המקצועי של העמקת והרחבת ידע ומיומנויות והן בהיבט האתי.

מטרת התכנית לאפשר השלמת שעות הכשרה מעשית תחת הדרכה ופיקוח של מוסד הכשרה, בהתאם למתווה המועצה להשכלה גבוהה בשיתוף משרד הבריאות, דרישת משרד החינוך, ודרישת האיגודים המקצועיים. במסגרת שנה ג' יושלמו 960 שעות של הכשרה מעשית (בנוסף ל- 600 השעות שהושלמו במסגרת התואר, סה"כ 1,560 שעות).

אנו מקפידים על קורסים והדרכות ברמה מקצועית גבוהה, כל זאת במטרה להכשיר את בוגרי ביה"ס למטפלים באמצעות אמנויות מובילים בתחום.

מקלדת מחשב עם שתי אותיות מודגשות בה CV

תנאי קבלה

בוגרי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות.

הקבלה לתכנית אינה אוטומטית והיא מותנית במשוב חיובי בהכשרה המעשית שבמהלך לימודי התואר, ובראיון אישי לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה. עדיפות ניתנת למסיימי התואר השני באוניברסיטת חיפה שלוחת מבח"ר. 

התלמידים מצופים לעבור טיפול פסיכותרפי על ידי מטפל מוסמך, בתקופה שלפני שנה ג'.

ערימת ספרים צבעוניים

דרישות ההכשרה

1. 100% נוכחות בקורסים ובהדרכה הקבוצתית מהווה חלק משעות ההכשרה המעשית. זאת להבדיל מקורסים לתואר המאפשרים אחוז היעדרות. 

2. כל תלמיד אחראי להשלים מינימום 36 שעות הדרכה פרטנית במהלך השנה (אחת לשבוע, בהתאם לפעילות הטיפולית) על ידי מטפל באמצעות אמנויות מתחום ההתמחות (המגמה) של התלמיד. ניתן לקבל ממרכזת התוכנית המלצות על מדריכים בתעריף מיוחד:  122 ₪ פלוס מע"מ למפגש הדרכה ו/או לקנות הדרכה מוזלת דרך איגוד יה"ת או האיגוד הישראלי לפסיכודרמה, למטפלים במעמד מדריך או בתהליך הסמכה להדרכה. התלמיד ישלם  ישירות למדריך/ה עבור ההדרכות. כל המדריכים כפופים לאישור של רכזת התכנית.

3. שעות בשדה: במהלך השנה על התלמיד להשלים כ- 3 ימים (20 שעות) בשבוע בשדה הכוללים טיפולים פרטניים, קבוצה אחת לפחות, ישיבות צוות, השתלמויות מקצועיות, פגישות מקצועיות וכו' בהתאם לדרישות המקום. סך הכול 770 שעות בשדה, מתוכן לפחות 400 שעות טיפול בפועל (חובה גם טיפול קבוצתי). יודגש, כי באחריות התלמיד לפרוס את שעות ההכשרה המעשית בהתאם לשנת הפעילות במקום ההכשרה. חובה להתחיל את ההכשרה לא יאוחר מסוף חודש נובמבר, ובכל מקרה להשלים את כל מכסת השעות.

4. פיצול הכשרה לשנתיים: ניתן לפצל את שעות ההכשרה בשדה לשנתיים אקדמיות – בכפוף לאישור מראש של רכזת התכנית. במקרה כזה, על התלמיד לשלם שכר לימוד מלא בשנה הראשונה בלבד ולהשלים את הלימודים, המפגשים הקבוצתיים וההדרכות הפרטניות בשנה הראשונה. השנה השנייה תכלול רק הכשרה מעשית בשדה שתמשך לפחות 20 שבועות רצופים תחת הדרכה פרטנית נוספת. ההדרכה הפרטנית במהלך השנתיים תינתן ביחס של שעת הדרכה לכל 8 שעות טיפול בפועל. שכר הלימוד בשנה השנייה יהיה 300 ש"ח בלבד.

דגשים חשובים:

 • באחריות התלמיד למצוא לעצמו מקום להכשרה מעשית בשדה. רכזת התכנית עומדת לשירותכם לייעוץ והכוונה. כל מקומות ההכשרה נתונים לאישור התכנית. יאושר מקום ציבורי או מקום המפוקח על ידי משרד העבודה והרווחה/משרד החינוך/משרד הבריאות/רשות מקומית/ עמותה מוכרת. ניתן לפנות למקומות שמופיעים באתר היחידה.
 • יש לשים לב למוסדות הכשרה שיש עימם חוזה מול האוניברסיטה, במיוחד לגבי התנאים של תשלום על הדרכה. באחריות התלמיד לבדוק זאת מול רכזת התכנית בטרם הוא מגיע לראיון קבלה!
 • ככלל, ההכשרה המעשית תתבצע במקום אחד. כאשר הדבר אינו מתאפשר, ניתן לפצל את השעות לשני מקומות עם אוכלוסיית מטופלים דומה.
 • הכשרה מעשית בשכר: אין מניעה שתלמיד ישלים שעות הכשרה מעשית תמורת שכר, אך התלמיד בלבד הוא שאחראי למצוא מקום להכשרה בשכר העומד בקריטריונים הנ"ל. בכל מקרה, האוניברסיטה אינה צד בחוזה ההעסקה.
 • על פי הנחיות משרד החינוך, תלמיד המעוניין בהכשרה מעשית (ללא שכר) במשרד החינוך, צריך לפנות למתי"א, ולא ישירות למוסדות החינוך. באתר האגף לחינוך מיוחד קיים נוהל מעודכן בנוגע להכשרה מעשית של תלמידים במקצועות הבריאות והטיפול באמצעות אמנויות הכשרה מעשית לתלמידים ממקצועות הבריאות והטיפול באמצעות אמנויות במערכת החינוך  
 • במגמת פסיכודרמה, הכשרה מעשית בשנה ג' תתקיים עם אוכלוסייה מכיתה ה' ומעלה שאינה סובלת ממוגבלות שכלית התפתחותית ("פיגור שכלי"), זאת על מנת לאפשר התנסות בפסיכודרמה. המפגשים הקבוצתיים כוללים בסמסטר א' הדרכה ובסמסטר ב' הנחיית עמיתים בהתאם לדרישות התקן האירופאי של FEPTO.
 • אנו שמחים להציע לתלמידים הדרכה פרטנית במחיר מוזל ע"י מטפלים באמנויות, ותיקים ומנוסים, אשר לומדים בתכנית להכשרת מדריכים למטפלים באמצעות אמנויות באוניברסיטת חיפה. לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לד"ר אורנה מגידס  ornameg@gmail.com

  1. לאוניברסיטה יש פוליסה צד ג' המכסה את אחריותה בגין התלמידים. הכשרה מעשית מחייבת גם "ביטוח הכשרה מקצועית", המשולם על ידי היחידה, החל מחודש אוקטובר, במקרה שבו ההכשרה המעשית נעשית ללא שכר והתלמידים העושים את ההכשרה אינם עובדים, או שהם פרילנסרים ואין להם תלוש שכר. תלמיד שמקבל עבור ההכשרה תלוש שכר, חובת הביטוח הינה על המעביד. תלמיד המעוניין להתחיל את ההכשרה לפני תחילת הלימודים וקיבל את אישור רכזת התוכנית לכך,  באחריותו הבלעדית להעביר למשרדי היחידה תשלום עבור "ביטוח הכשרה מקצועית" בחודשי הקיץ (יולי-אוגוסט-ספטמבר).

  לתשומת לבכם, התשלום שהאוניברסיטה משלמת לביטוח לאומי עבור הכשרה מקצועית בשנה ג' הינו לעניין פגיעה בהכשרה בלבד ואינו מחליף תשלום ביטוח לאומי שכל אזרח מחויב לו על פי חוק. כלומר, תלמיד המצוי בהכשרה מעשית חייב לשלם בעצמו את דמי הביטוח הלאומי בעד ענפי הביטוח האחרים וכן את דמי ביטוח הבריאות לביטוח הלאומי כנדרש. פרטים נוספים באתר בט"ל.

 • לתשומת לבכם, בהתאם לנוהל האוניברסיטה מס' 21-03, תקופת ההיעדרות מהכשרה מעשית המותרת לתלמידה לאחר לידה  תעמוד על שלושה שבועות. בכל מקרה, יש לתאם עם רכזת התכנית את אופן השלמת השעות החסרות. לא יינתן אישור על שעות שלא בוצעו בפועל.

 • הפסקת הכשרה – במקרה של הפסקת ההכשרה המעשית על ידי התלמיד, התלמיד יודיע על כך בכתב לרכזת התכנית. במקרה של הפסקת הכשרה על ידי מקום ההכשרה ו/או האוניברסיטה יוזמן התלמיד לוועדת החלטה שתפסוק לגבי המשך הכשרתו המעשית של התלמיד. תלמיד שהופסקה לו או שהפסיק בעצמו את ההכשרה המעשית במהלך התכנית, משמעות הדבר שנכשל בהכשרה המעשית של אותה שנת לימודים.

 • בכל שלב התכנית רשאית להפסיק לימודי תלמיד שביצע עברה אתית, משמעתית או אחרת במהלך ההכשרה המעשית ובלבד שהתקיים בירור בשיתוף התלמיד, מרכזת התכנית, ראש היחידה לימודי המשך וכל גורם אחר שמעורב באירוע. במקרה כזה לא יקבל התלמיד אישור על השעות שבוצעו ו/או תעודת סיום. הפסקת הכשרה אינה מקנה קבלה אוטומטית לשנת לימודים עתידית, אלא הדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת הקבלה.

ספרים צבעוניים על מדף

תכנית הלימודים

תאריכי המפגשים יפורסמו לקראת תחילת שנת הלימודים.
פסיכודרמה נשים:
הדרכות קבוצתיות יתקיימו בין השעות 12:00-8:30. קורסים פרונטליים יתקיימו בין השעות 12:30-14:00 
אמנות פלסטית נשים:
הדרכות קבוצתיות יתקיימו בין השעות 12:00-14:30. קורסים פרונטליים יתקיימו בין השעות 8:30-14:30.
פסיכודרמה גברים:
הדרכות קבוצתיות וקורסים פרונטליים (לסירוגין) יתקיימו בין השעות 18:00-21:15.

מפגשי הדרכה קבוצתית (בהיקף של 78 ש"א בשנה)

קורס קליני מתקדם (בהיקף של 72 ש"א בשנה)

שעות הכשרה מעשית בשדה (770 שעות) בתוספת 36 שעות הדרכה פרטנית. 

כל הקורסים וההדרכות מהווים 200 שעות מתוך מניין השעות הנדרשות בשנה ג'

ד"ר אילת מיריגב' גולן יפעת, מ"אגב' הקש-רון יעל, מ"א
גב' זילברג דניאלה, מ"אגב' יהושע ליאורה, מ"אד"ר כהן מאיר
מר מוטולה ירון, מ"אגב' מנור אורן דפנה, מ"אגב' עציון רון טלי, מ"א
גב' פרון רוזנברג טל, מ"אד"ר פרצובסקי עדינהגב' צוק דייגי שני, מ"א
מר קאולי קובי, מ"אגב' רוטנברג נינה, מ"א

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה. תעודה על השלמת 960 שעות תונפק אך ורק לאחר השלמת כל הדרישות. 

300 ש"ח

7,650 ש"ח לשנה"ל תשפ"ד

300 ש"ח לשנת פיצול (המשך שנה ג')

עבור הדרכה אישית ישלם המודרך ישירות למדריך האישי.

מרכזת התכנית גב' שרון ליאור

דוא"ל slior@univ.haifa.ac.il