פסיכותרפיה משולבת גישות

מתי ואיפה?
ימי ה'
08:00-16:00
באוניברסיטת חיפה

משך ההכשרה
תכנית תלת-שנתית

קהל יעד
עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, מטפלים באמצעות אמנויות, רופאים, יועצים חינוכיים, מקצועות פרה-רפואיים, בריאות נפש קהילתית, חינוך מיוחד. 

ניהול וריכוז אקדמי
פרופ' דניאלה קרמר מור

צללית ראש וניירות צבעוניים מקופלים סובבים אותה

אודות התכנית

תכנית ההכשרה פסיכותרפיה משולבת גישות מבוססת על הקניית ידע מעמיק ומיומנויות מקיפות בשילוב מגוון עשיר של גישות טיפוליות מובילות ומבוססות ראיות, לטיפול בפרט ובמשפחה. הבנה חיונית לטיפול נפשי היא שכל מטופל וכל מטפל מביאים איתם למפגש הטיפולי רקע ואישיות ייחודיים. פסיכותרפיסט משמעותי יכול לסייע למטופליו לחולל שינוי בר קיימא ויעיל רק אם יש בידו ידע פסיכולוגי וטיפולי מקיף ומעמיק וגם מיומנויות טיפוליות במגוון שיטות טיפול מילוליות ובלתי מילוליות. התכנית מושתתת על שילוב ייחודי ומותאם למטופל/ים מתוך הזרמים הבאים: הפסיכו-דינמי, היונגיאני, ההומניסטי והאקסיסטנציאלי, לצד הטיפול המערכתי המבוסס על ידע והתנסות בגישות מן הטיפול המשפחתי, הזוגי והקבוצתי. 

מטרת התכנית היא להכשיר אנשי טיפול שמיטיבים להציע למטופליהם מתווה של תהליך טיפולי משולב-ידע ומיומנויות מגוונות, המותאם אישית לקשיים, למצוקות, לצרכים וליכולות של אותם מטופלים. סגל ההוראה וההדרכה בתכנית שם לו כמטרה לסייע לכל מתמחה בפסיכותרפיה משולבת גישות לפתח ולטפח אישיות טיפולית ולהעשיר את "ארגז הכלים" המקצועי שעימו בוגר התכנית יצא לעבודתו כפסיכותרפיסט. הלימודים בתכנית מתאפיינים בהתנסויות חווייתיות ובהתייחסות אישית וליווי מקצועי קליני (אישי וקבוצתי) של כל מתמחה על ידי אנשי הסגל והמדריכים הקליניים.

התכנית מוכרת ע"י האיגוד הישראלי הרב-תחומי לפסיכותרפיה. הקבלה לאיגוד היא בהתאם לקריטריונים ולעקרונות שקובע האיגוד ועל המועמד לבדוק את התאמתו לקריטריונים מול האיגוד.

מקלדת מחשב עם שתי אותיות מודגשות בה CV

תנאי קבלה

לתכנית מתקבלים בעלי תואר שני במקצועות: רפואה, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, טיפול באמנויות, טיפול באמצעות יצירה והבעה, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, בריאות נפש קהילתית, נוער בסיכון, יעוץ חינוכי, חינוך מיוחד. על תעודת התואר השני הרלוונטי להיות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון ממוצע של 80 לפחות. יש צורך בניסיון של שנתיים בעבודה בעלת אופי טיפולי/שיקומי או תמיכתי עם אנשים  שנמצאים במצוקות רגשיות.
המועמדים יעברו ראיון קבלה קבוצתי. תינתן עדיפות לאנשי טיפול.
התלמידים מצופים לעבור טיפול נפשי לפני תחילת הלימודים.

מטרת התכנית היא להכשיר אנשי טיפול שמיטיבים להציע למטופליהם מתווה של תהליך טיפולי משולב-ידע ומיומנויות מגוונות, המותאם אישית לקשיים, למצוקות, לצרכים וליכולות של אותם מטופלים. סגל ההוראה וההדרכה בתכנית שם לו כמטרה לסייע לכל מתמחה בפסיכותרפיה משולבת גישות לפתח ולטפח אישיות טיפולית ולהעשיר את "ארגז הכלים" המקצועי שעימו בוגר התכנית יצא לעבודתו כפסיכותרפיסט. הלימודים בתכנית מתאפיינים בהתנסויות חווייתיות ובהתייחסות אישית וליווי מקצועי קליני (אישי וקבוצתי) של כל מתמחה על ידי אנשי הסגל והמדריכים הקליניים.

התכנית מוכרת ע"י האיגוד הישראלי הרב-תחומי לפסיכותרפיה. הקבלה לאיגוד היא בהתאם לקריטריונים ולעקרונות שקובע האיגוד ועל המועמד לבדוק את התאמתו לקריטריונים מול האיגוד.

ערימת ספרים צבעוניים

דרישות ההכשרה

1. 80% נוכחות לפחות בשיעורים ובהדרכות. התלמיד מתחייב כחלק מדרישות ההכשרה לקחת חלק פעיל בשיעורים ובהדרכות. לשם מעבר משנה לשנה יש לקבל ציון "עובר" בכל אחד מהקורסים וההדרכות בתום כל שנת לימודים.

2. כל תלמיד חייב בפרקטיקום של חצי יום נוסף (בכל שנת לימודים) במרכז טיפולי, תוך קבלת הדרכה קלינית שבועית אישית (בימים ושעות גמישים תוך תיאום עם המרכז הטיפולי בו מתקיים הפרקטיקום). סה"כ 400 שעות טיפול ו-120 שעות הדרכה אישית.  

על ההדרכה האישית ברוב מקומות הפרקטיקום לא יגבה תשלום נוסף, ובחירתם תיעשה בשיתוף ובאישור רכזת הפרקטיקום ובסיועה במידת הצורך, מתוך התחשבות באזור מגורי התלמיד.

3. בסיום כל שנה על כל סטודנט להציג מקרה אחד של טיפול מן הפרקטיקום שלו תוך אינטגרציה של התיאוריות הנלמדות. בסיום שנה ג' על הסטודנט להכין "תיאור מקרה", להציגו בכנס סיכום שנה ולפתוח אותו לדיון באירוע שמהווה את הפרק האחרון לקראת סיום לימודיו בתכנית, מול הסטודנטים והסגל של התוכנית. על הסטודנט לקבל ציון "עובר" על כל אחת מן העבודות שיוגשו למדריך הקליני הקבוצתי, כתנאי לקבלת תעודת סיום התכנית.

ספרים צבעוניים על מדף

תכנית הלימודים

סמינר הדרכה

לאורך כל שלש השנים מתקיים סמינר קליני. חברי הקבוצה נותרים קבועים ובכל שנה מתחלף מנחה הסמינר. חלוקה כזו מאפשרת עבודת עומק מתוך היכרות עם חברי הקבוצה ועם האישיות הטיפולית המתפתחת אצל כל אחד ואחת, ולצד זאת היכרות עם מנחים שונים וסגנונות התבוננות מגוונים על חומרים קליניים. מטרת הסמינר הינה ניתוח מקרים מן השדה והדרכה על העבודה הקלינית של הסטודנט/ית, במסגרת קבוצתית ואינדיבידואלית. במסגרת הסמינר יינתנו כלים להתבוננות על תיאורי מקרה 

שהסטודנטים עובדים איתם, ניתוח התהליך הטיפולי, הבנתו המעמיקה מתוך התבססות על תיאוריות פסיכולוגיות ושימוש בהתערבויות טיפוליות מותאמות.

שנה א'

אשנב לפסיכותרפיה משולבת גישות, מרצה: גב' חנה אני בר, מ"א

הקורס מיועד לאפשר ללומדים לרכוש מיומניות בסיסיות בפסיכותרפיה עם דגש על פסיכותרפיה פסיכודינמית. הנושאים שילמדו: רקע כללי, גישות ושיטות טיפול, תנאים לטיפול ומפגש עם הרגשות, הסטינג והחוזה הטיפולי בהיבט של הגישה הפסיכודינמית, אינטייק והצבת מטרות, הפגישה הראשונה, הקשר והיחסים הטיפוליים, ארגון אישיות, כוחות אגו והגנות, העברה והעברה נגדית, תיאוריית הדחפים, המודל הדינמי והמודל הטופוגרפי, מנגנוני הפיצול וההזדהות ההשלכתית, קנאה, צרות עין והכרת תודה, מושקעות אמהית ראשונית, עצמי אמיתי עצמי כוזב, מיכל ומוכל, התנגדות בטיפול, סיום ופרידה.

פיתוח רצף תהליך טיפולי משולב גישות, מרצה: פרופ' דניאלה קרמר-מור

מטרת הקורס לפתח מיומנויות מקצועיות לקיום ראיון קליני עם מטופלים הנמצאים במצוקה נפשית (ילדים, מתבגרים והורים), להתנסות בראיון קליני מתוך זווית הראיה של המטפל, המטופל והצופה, לקבל משוב מידי על נקודות חוזק וחולשה במהלך ראיון קליני, לקשר את הריאיון הקליני לתהליך טיפולי מתמשך, לדעת לערוך רפלקציה על תהליך טיפולי, על העברות והעברות נגדיות וללמוד את הבסיס לשילוב גישות כדי להתאימן למטופלים שונים מתוך גמישות ועמדה שטיפול הוא יצירת מסע משותף ייחודי.

אן אלברז כותבת מתוך ניסיונה הקליני כפסיכותרפיסטית פסיכואנליטית "על המטפלת להיות מסוגלת להישאר שפויה מספיק בכדי לחשוב יחד עם המטופל ויחד עם זאת, מופרעת מספיק כדי לחוש יחד איתו". הדואליות של המטפל כאמפתי מצד אחד, אך כמסתכל מן הצד שצריך לבחון את הריאיון הטיפולי כחלק מתהליך טיפולי כולל שמקדם את המטופל ומאפשר לו מרחב פנימי חדש ומשופר, תוך הצבת מטרות (יחד עם המטופל) וחתירה להשגתן, היא עבודה הדורשת רגישות, גמישות, יכולת הכלה, מיומנויות עבודה טיפולית ויכולת רפלקטיבית גבוהה. כל אלה יעברו בחינה פנימית מתוך התנסויות וניתוחן, תוך עצירה על שלבים שונים וכלים שונים בראיון הטיפולי כחלק מרצף של תהליך טיפולי שלם.

מהישרדות להתמודדות- מיפוי אסטרטגיות חיים, מרצה: גב' קרן אדוריאן, מ"א

במפגש שלנו עם העולם, על צדדיו המגוונים, אנו משתמשים במפה – העוזרת לנו להבין אותו, להתנהל בו, להגיב, ולבנות לקראת עתיד רצוי. חלק גדול מהמפה שלנו הוא נגזרת של אסטרטגיות הישרדות שלמדנו המהלך החיים.  בקורס זה, אנו נבחן את המפות הללו, נבין את מקורן ונבין איך אסטרטגיות ההשרדות שלמדנו מכתיבים לא מעט מהדרך שאנו בוחרים. נלמד כיצד ניתן להשתמש ממיפוי כזה בעבודה הטיפולית.

יסודות בהתערבות מערכתית-משפחתית משולבת גישות, מרצה: גב' חנה אני בר, מ"א

מטרת הקורס להעמיק את ההבנה של השפעת היחסים והדינמיקה המשפחתית על התפתחות הפרעות רגשיות והתנהגותיות אצל הילד והמתבגר.

הקורס יתמקד בהבנת משברים והפרעות נפשיות באמצעות אטיולוגיות שונות ותוך כדי מיקוד על ההבנה וההתנסות באופני חשיבה מערכתיים. יושם דגש על החיבור שבין ההבנה התיאוריתית לבין הביטוי שלה בעשייה הטיפולית.

מבט רפלקטיבי על תיאוריות אישיות קלאסיות, מרצה: גב' קרן אדוריאן, מ"א

מקרת הקורס הינה הכרות עם התיאוריות הקלאסיות ודרך היווצרותן. שימוש בתיאוריות אלה ככלי רפלקטיבי לבחינת הסיפור האישי. מסע תודעתי ותהליך בחינה עצמית והסיבות לבחירה במקצוע הטיפולי.

מבוא כללי להבנת תיאוריה וכלים לבחינת תיאוריות: הזרם הפסיכואנאליטי, הזרם הבהיוויוריסטי/קוגנטיבי, תיאורית ניתוח עסקאות והגישה ההומניסטית.

שנה ב'

ג'ינוגראם – כלי למיפוי ולטיפול משפחתי משולב גישות, מרצה: פרופ' דניאלה קרמר-מור

מטרות הקורס הינן זיהוי מצבי דחק ומשבר משפחתיים כמוקד להתערבות טיפולית משולבת גישות, הקנית כלים לראיון קליני משולב גישות תוך התמקדות במיפוי כאבים ומצוקות של הפרט כתוצאה וכתוצר של תהליכים משפחתיים, התנסות בעריכת ראיון קליני פרטני/משפחתי והתנסות סדנאית בעבודה עם ג'נוגראם כבסיס לטיפול משולב גישות.

פסיכותרפיה בילדים תיאוריה ומעשה, מרצה: גב' בילה שגב, מ"א

הקורס יאפשר לתלמידים חשיפה לנושא הטיפול הפסיכותרפויטי בילדים החל מההיסטוריה שלו ועד לגישות תיאורטיות שונות ואסטרטגיות התערבותיות ייחודיות לטיפול בילדים. בקורס נשלב בין תיאוריות התפתחותיות מרכזיות לאופן שבו הן באות לידי ביטוי בפסיכותרפיה של הילד. מקום ייחודי יינתן לנושא המשחק ככלי מרכזי הטיפול בילדים וכן לנושא העבודה עם ההורים המהווה חלק בלתי נפרד מהטיפול בילדים.

שלבים ומעברים בחיי משפחה, מרצה: גב' חנה אני בר, מ"א

הקורס יקנה הבנה מעמיקה של שלבים במעגל חיי משפחה מתוך פרספקטיבה אינדיוידואלית, זוגית, משפחתית וחברתית, העמקת ההבנה של השפעת היחסים והדינמיקה המשפחתית על התפתחות הפרעות רגשיות והתנהגותיות אצל הילד והמתבגר, הקניית תיאוריות, מושגים וכלים להתערבות משפחתית, הערכת תרומת ההתערבות, ודיון באופן ביקורתי בכל אחת מהתיאוריות שיילמדו, הכרות עם מעגל חיי משפחה מתוך פרספקטיבה אינדיווידואלית, זוגית, משפחתית וחברתית, התערבות במשבר בחיי משפחה מתוך הבנת שלבי החיים במעגל חיי המשפחה והעמקה בנקודות מעבר משמעותיות: עזיבת הבית, נישואין, הורות לילדים קטנים, הורות למתבגרים, שילוח הילדים מהבית, המשפחה בחייה המאוחרים.

יושם דגש על החיבור שבין ההבנה התיאורטית לבין הביטוי שלה בעשייה הטיפולית.

נושאים נוספים שיידונו: זוגיות לאורך מעגלי החיים, גירושין ונישואין חוזרים, יחסי אחים ועוד.

שילוב גישות בטיפול במתבגרים, מרצה: גב' בילה שגב, מ"א

מטרות הקורס לחדד את ההבנה והאבחנה לאופן בו מאפייני הגיל והמשימות ההתפתחותיות באים לידי ביטוי במפגש הטיפולי עם המתבגר, לחשוב על תהליך ההערכה, בניית החוזה הטיפולי ואסטרטגיות התערבות שונות להן נדרש המטפל ולהכיר פסיכופתלוגיות שונות המאפיינות את הגיל ואת אופן הופעתן בקליניקה.

שילוב גישות בהתערבות טיפולית במכורים, מרצה: גב' אריאלה תאנה, מ"א

מטרת הקורס הינה הכרות עם תופעת ההתמכרות על מגוון מופעיה והיבטיה, הרחבת הידע התיאורטי והפרקטי הנוגע לטיפול במכורים: הכרת מודלים ותיאוריות, שיטות טיפול וההתערבות הנגזרים מהם, תוך פיתוח תפיסה אינטגרטיבית של התהליך הטיפולי, והכרות עם מושגים וסוגיות נבחרות בתחום הטיפול במכורים ובהם: מעגל השינוי וגישת הריאיון המוטיבציוני, משפחת המכור ותלות הדדית, תחלואה כפולה, טיפול בצל החוק ומקום המעידה בטיפול מכורים.

הערה:   יינתן דגש על טיפול במכורים לחומרים פסיכו אקטיביים לצד מאפייני טיפול מיוחדים להתמכרויות התנהגותיות.

מיינדפולנס בחדר הטיפולים, מרצה: ד"ר שמית קדוש

מטרות הקורס הינן היכרות בסיסית, תיאורטית והתנסותית עם מיינדפולנס, התנסות בתרגול מיינדפולנס כתרגול אישי והיכרות והתנסות עם יישומים קליניים מבוססי מיינדפולנס במרחב הטיפולי.

שנה ג'

צמיחת העצמי האישי והמקצועי בשילוב גישות פוסט מודרניות, מרצה: גב' מרים בן עוז, מ"א

הקורס יתמקד בפיתוח "האני המקצועי" של התלמידים ו"בשמוש בעצמי" בהתערבויות השונות בפסיכותרפיה. התלמידים יציגו סוגיות ודילמות העולות מהתנסותם בפרקטיקה והנובעות מיחסי הגומלין שלהם עם המטופלים. התשתית התיאורטית של הקורס מבוססת על הגישות הפוסט מודרניות, עם דגש על הגישה הנרטיבית ועל גישות מגוונות של פרקטיקה שנלמדו במהלך הלימודים.

תוכן השיעורים יתמקד בסוגיות ודילמות העוסקות במפגש בין האישי למקצועי, אותן יבחרו התלמידים מתוך הפרקטיקה, לדיון בכיתה, תוך הבאת מאמרים שיאירו את התכנים הללו מזוויות מעשירות.

הקורס יתקיים לאורך השנה, שעתיים בשבוע במתכונת של מפגשים קבוצתיים. השיעורים יועברו בשילוב של דיונים והרצאות, משחקי תפקיד ותרגילים.

התבוננות בראשית החיים הנפשיים דרך קליין, ביון וויניקוט, מרצה: גב' אינה רסובסקי, מ"א 

בספרו "חלונות" כותב ז'אן-ברטאן פונטאליס: "הייתי יכול לתאר את שלבי חיי כרצף של חלונות נפתחים: היציאות אל מחוץ לשכונה, עם החברים, הרחק מן המשפחה, לימודי השפות הזרות, לימודי הפילוסופיה, נסיעותי הראשונות מחוץ לגבולות המדינה, אהובתי (לא כולן…), הדברים שקראתי וחזרתי וקראתי בהם, האנאליזה שלי על הספה, האנאליזות שלי מהכורסה"…

בקורס נפתח חלונות תאורטיים ונתבונן על ראשית החיים הנפשיים דרך כתביהם של שלושה תאורטיקנים בולטים שתרמו להתפתחות תאוריית יחסי אובייקט: מלאני קליין, וילפרד ביון ודונלד ויניקוט.

מתוך קריאה קרובה בטקסטים פסיכואנליטיים, ובאמצעות התייחסות לדוגמאות מהקליניקה,  נלמד מה הם לדעתם התנאים הבסיסיים המאפשרים את צמיחתו של העצמי, וכיצד הוא מתפתח.  נכיר יותר לעומק מושגים מהתיאוריה של קליין (פנטזיה לא מודעת, העמדה הפרנואידית-סכיזואידית, העמדה הדיכאונית ועוד), של ביון (מיכל ומוכל, פונקציה של חשיבה) ושל ויניקוט (מושקעות אימהית ראשונית, פסיכה-סומה, עצמי אמיתי ועצמי כוזב ועוד). ניגע בשאלות שהן ביסוד המחלוקת בין הגישות: באיזו מידה האחר כבר נוכח בתוך הסובייקט, באיזו מידה דרושה התמזגות ראשונית עם האובייקט כדי לפתח תחושת עצמי בריאה. נקרא ונדון במאמרים מההיבטים התיאורטיים והקליניים שלהם.

סוגיות בטיפול זוגי דינמי – מודלים תיאורטיים ושיטות התערבות בטיפול זוגי, מרצה: גב' חנה אני בר, מ"א

הקורס עוסק ברקע העיוני והפרקטי הבסיסי של הטיפול הזוגי כחלק מטיפול מערכתי. מטרת הקורס היא להכיר את המרכיבים הייחודיים של הזוג כמערכת ולבחון מספר תיאוריות מרכזיות המסבירות את המערכת הזוגית, בחירת בן הזוג, התפתחות הזוגיות לאורך החיים, קונפליקטים וקשיים וכיווני התערבות.

אתיקה בפסיכותרפיה, מרצה: גב' אריאלה תאנה, מ"א

הקורס  יתמקד בנושא האתיקה  בטיפול הנפשי. אתיקה היא הפילוסופיה של המוסר, והיא עוסקת בשאלות אודות המידה הטובה והמעשה הראוי. אתיקה מקצועית מסדירה את כללי ההתנהגות הראויה במקצוע מסוים, ומשקפת את הזהות של המקצוע ושל העוסקים בו. (פרופ' גבי שפלר).

עבודה טיפולית מקצועית ואחראית מלווה בהתייחסות מתמדת להיבטים האתיים של הסיטואציה הטיפולית. בראיה רחבה ניתן לומר אף יותר מכך, שהיבטים  של אתיקה עומדים בבסיס עבודת הפסיכותרפיה ומטרותיה.

טיפול בנפגעי פגיעה מינית, מרצה: גב' בתיה אלוני, מ"א

הקורס מיועד להעשיר אנשי טיפול, בכלים ובמיומנויות בתחום הפגיעה המינית והטיפול בה ומעוניינים להרחיב את הידע שלהם, כדי לתת מענה לצרכים הספציפיים של נפגעי ונפגעות טראומה מינית.

מטרות הקורס להקנות ידע תיאורטי בתחום הטיפול בטראומה מינית, לצד הכשרה קלינית, הדרכה וליווי פרטני ופרקטיקום קבוצתי.

הקורס מספק אבני יסוד להבנת הדינמיקה של פגיעה מינית מתמשכת בילדות והכשרה בדרכי טיפול בנפגעי ונפגעות טראומה מינית. מתאפשרת העמקה בהבנה של התהליכים הרגשיים ואסטרטגיות ההתמודדות של נפגעות ונפגעי תקיפה מינית, ויינתנו כלים לעבודה איתם. ישולבו גישות תיאורטיות שונות ביחס לטראומה ולטיפול בנפגעות ובנפגעי פגיעה מינית תוך למידה מתוך תיאורי מקרה ועבודה עם חומרים שיביאו הלומדים.

* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

הלימודים יתקיימו אחת לשבוע, בימי ה' בין השעות 8:30-15:45. הלימודים כוללים הרצאות תיאורטיות, סדנאות התנסותיות חווייתיות, סמינרים, ימי עיון מרוכזים והדרכה קלינית קבוצתית (2 ש"ש). 

סה"כ 648 שעות לימוד אקדמיות בשלוש שנים.

גב' אדוריאן קרן, מ"אגב' אלוני בתיה, מ"אגב' בן עוז מרים, מ"א
גב' בר חנה, מ"אגב' זיו שילוני יעל, מ"אד"ר יגודה רוני אורן
גב' לוזיה עירית, מ"אד"ר קדוש שמיתפרופ' קרמר-מור דניאלה
גב' שגב בילה, מ"אגב' תאנה אריאלה, מ"א

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים, ימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, ויקבל ציון "עובר" בכל אחד מהקורסים, בפרקטיקום ובעבודת סיום שנה בסוף כל שנת לימודים, תוענק לו תעודת גמר בפסיכותרפיה משולבת גישות מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

300 ש"ח

14,900 ש"ח לשנה"ל תשפ"ה

מרכזת התכנית גב' דגנית רייזה פריימן

דוא"ל draize@univ.haifa.ac.il