גרונטולוגיה פיננסית

מתי ואיפה?
ימי א'
8:30-11:45
באוניברסיטת חיפה

משך ההכשרה
סמסטר ב' תשפ"ה

קהל יעד
בוגרי תואר אקדמי בתחומי הגרונטולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, משאבי אנוש, סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ו/או העוסקים בתחומי הזיקנה: מנהלי דיור מוגן, עמותות וארגונים המעניקים שירות לאזרחים ותיקים וכד׳.

ניהול אקדמי
ד"ר אלכס קפלון

אילוסטרציה של עצים הגדלים מערימות של מטבעות כסף

אודות התכנית

ברכת אריכות הימים לצד העלייה ברמת החיים מציבות בפנינו אתגרים כלכליים ופיננסים גדולים ומשמעותיים שלא נצבו בפני הדורות הקודמים. בני אדם חיים ויחיו פרק חיים ארוך בפנסיה והשאיפה לשמר רמת ואיכות חיים על פני טווח שנים ארוך מחייבת תכנון, בחינה וביצוע פעולות פיננסיות מגוונות. במציאות חיים זו, כיצד יוכלו בני אדם לממן תקופת חיים בפנסיה שתהיה ארוכה מהתקופה בה יעבדו וזאת כאשר ברקע הדברים, הקצבאות מקרנות הפנסיה נשחקות וקטנות במהירות?
במציאות חיים זו, על כל העוסקים בתחומי הזיקנה, מערכי דיור מוגן וארגונים שאמונים על טיפול באוכלוסייה המבוגרת, לרכוש ידע, הבנה וכלים במשמעויות הכלכליות ופיננסיות של תהליך ההזדקנות הפרישה והזיקנה.
במסגרת הקורס תיערך סקירה מקיפה של תאוריות, מחקרים ופרקטיקה הקשורים לתכנון פיננסי גרונטולוגי, ברמה האישית של האדם הפרטי ומשק הבית.

מטרת ויעדי התכנית

להעניק למשתתפים סקירה מקיפה של יסודות התחום הפיננסי, ביטוח והשקעות תוך הדגשת הקשר בין תהליך ההזדקנות והפרישה לעולם המוצרים והשירותים הפיננסיים. כל זאת תוך חשיפה לחזית המחקר והפרקטיקה העסקית-מסחרית של חברות ביטוח, קרנות פנסיה, בתי השקעות והמתווכים הפיננסיים (סוכני ביטוח, יועצים פנסיוניים, יועצי השקעות וכד׳).

בוגרי תואר אקדמי בתחומי הגרונטולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, משאבי אנוש, סיעוד, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ו/או העוסקים בתחומי הזיקנה: מנהלי דיור מוגן, עמותות וארגונים המעניקים שירות לאזרחים ותיקים וכד׳.

13 מפגשים בני 4 ש"א כל אחד. 
הלימודים יתקיימו בימי א' בשעות 8:30-11:45 בקמפוס הר הכרמל.
בסמסטר ב' בשנה"ל תשפ"ה.
סה"כ 52 שעות לימוד אקדמיות.

השתתפות פעילה לפחות ב- 80% מהמפגשים.

  • מבוא לממד הפיננסי והביטוחי של תהליך ההזדקנות, הפרישה והזיקנה
  • חיסכון ארוך טווח- מקורות ההכנסה של תקופת החיים שלאחר הפרישה
  • הגופים המוסדיים בתחום חיסכון ארוך טווח- חברות ביטוח, חברות מנהלות קרנות פנסיה וקופות גמל, בתי השקעות. רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
  • המתווכים בחיסכון ארוך טווח- סוכני ביטוח, משווקים פנסיוניים, יועצים פנסיונים עצמאיים/ בנקאיים, מתכננים פיננסיים- CFP. תפקידם, היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם.
  • מוצרי חיסכון ארוך טווח
  • הגנה ביטוחית: ביטוחי חיים/ קצבת שאירים, ביטוח אובדן כושר עבודה/ קצבת נכות, תאונות אישיות, ביטוח סיעוד, ביטוח בריאות פרטי/ ביטוח משלים של קופות החולים, ביטוח מחלות.
  • תעסוקה ופרישה בעשור השביעי לחיים: פרישה מוקדמת/ בגיל על פי חוק/ מאוחרת, הכנה לפרישה ותכנון פיננסי.
  • פרקטיקום ״תכנון פיננסי-גרונטולוגי: עשה זאת בעצמך״.
  • הרצאת סיכום ״תכנון פיננסי- גרונטולוגי בשירות עתיד חיינו״.
פרופ' בריק יצחקפרופ' דורון איסימר היימן יוסי
פרופ' טור סיני אביעדד"ר כרפס דקלהד"ר סגל-רייך מיטל
ד"ר קפלון אלכס

100 ש"ח

3,500 ש"ח 

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

מרכזת התכנית גב' קרן גרקביוק

דוא"ל kgarkavuk@univ.haifa.ac.il