ניהול מערכי דיור לאזרחים ותיקים

מתי?
ימי ה'
12:00-20:00
באוניברסיטת חיפה

משך ההכשרה
תכנית שנתית

קהל יעד
בעלי תואר ראשון (לפחות) שעובדים במוסדות לגיל השלישי, ובעלי ענין וזיקה לעבודה עם אזרחים ותיקים המעוניינים לעשות הסבה לתחום המתפתח של ניהול מוסדות לגיל השלישי.

ניהול וריכוז אקדמי
ד"ר יהודית ראובני

ידי קשישים אוחזות

אודות התכנית

בסוף שנת 2020 מנתה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל כמיליון איש, מתוכם כ-40% בני 75 ומעלה. בהינתן שתוחלת החיים ממשיכה לעלות בעקביות, צפוי שיעור זה להמשיך ולעלות בשנים הקרובות. 

מערכי שירות ייעודיים המתפתחים כדי לתת מענה לצרכים המגוונים של אוכלוסיה מתרחבת זו, כדוגמת מועדוני-גמלאים, מרכזי-יום וקהילות-תומכות, מערכי דיור כגון כפרי-גמלאים, דיורים מוגנים ובתי-אבות, זקוקים להובלה של שדרת ניהול איכותית שהוכשרה ברמה מקצועית גבוהה, כדי להעניק מענה מיטבי לאוכלוסיית האזרחים הותיקים.

התכנית לניהול מערכי דיור לאזרחים ותיקים ביחידה ללימודי המשך באוניברסיטת חיפה מציעה מסלול הכשרה איכותי למנהלים קיימים או עתידיים השואפים להתפתח מקצועית בתחום הגיל השלישי.
התכנית מוכרת ע"י המנהל לאזרחים ותיקים – משרד הרווחה והביטחון החברתי

בהתאם לדרישות משרד הרווחה, מתבססת התכנית על גישה אינטגרטיבית לצרכי האוכלוסייה המבוגרת, בתחומי הרווחה והבריאות, הרגולציה והמשפט, הניהול והחדשנות. התכנית מושתת על ידע אקדמי וניסיון מעשי, אותם מעבירים המרצים המובילים בתחום, וכוללת מפגשים עם מנהלים מובילים ומצליחים, וסיורים במגוון מסגרות דיור וטיפול לאזרחים ותיקים. במסגרת התכנית, ייחשפו הלומדים לידע עדכני בתחומי הניהול והשירות לאוכלוסיית יעד ספציפית זו, ויתנסו באופן חוויתי בפרקטיקות לניהול מיטבי של מסגרות לאזרחים ותיקים.

מטרת התכנית להקנות מיומנויות לדרג הניהולי במסגרות המעניקות שירותים לאזרחים ותיקים.

מקלדת מחשב עם שתי אותיות מודגשות בה CV

תנאי קבלה

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון (לפחות) אשר עובדים במוסדות לגיל השלישי ומעוניינים להתקדם ולהתפתח מקצועית ואישית, ולבעלי ענין וזיקה לעבודה עם אזרחים ותיקים המעוניינים להתפתח לתפקידים ניהוליים במערכי דיור לגיל השלישי והרביעי.

הקבלה מותנית בעמידה בריאיון אישי.

ערימת ספרים צבעוניים

דרישות ההכשרה

  • נוכחות חובה של לפחות 80% מהמפגשים
  • הגשת תרגילים וסיכומי סיורים, בהתאם להנחיות שתימסרנה במהלך הקורס
  • כתיבת עבודת גמר והצגתה בכיתה
ספרים צבעוניים על מדף

תכנית הלימודים

• מערכי דיור לזקנים: הלקוחות והשירות
• חוק סיעוד
• תקנות הפיקוח על המעונות – משרד הרווחה
• ניהול פיננסי של מוסדות לזקנים
• ניהול עובדים בשירותים לזקנים
• סדנת מנהיגות
• בניית חזון ואסטרטגיה
• קידום יוזמות ויצירת שיתופי פעולה

• זיקנה, הזדקנות וזקנים בישראל
• היבטים פיזיולוגיים ומנטליים בזיקנה
• מדיניות חברתית בזיקנה
• הארגון כמערכת פתוחה
• תכניות אשל ג'וינט
• מינהל אזרחים ותיקים במשרד הרווחה
• חוק הדיור המוגן – משרד הרווחה
• דילמות אתיות והיבטים מוסריים בטיפול קליני בזקנים
• היבטים חברתיים של זיקנה
• יחסי משפחה במסגרת מוסדית
• דיני אפוטרופסות ורצון החולה
• דיני צוואות וירושות
• חדשנות
• ניהול צוותים רב-מקצועיים
• יסודות השיווק
• דיני עבודה
• מדיניות ומשפט בישראל – זכויות וחובות מטופלים
• הנחיה לפרקטיקום וחשיפת ארגונים

הלימודים יתקיימו בימי ה', בין השעות  12:00-20:00, לאורך כל שנת הלימודים. הלימודים כוללים הרצאות, דיונים, סדנאות, סיורים במגוון מוסדות ומרכזים, מפגשים והדרכות עם מנהלים בשטח ובנוסף ימי פרקטיקום בשעות הבוקר (תאריכים לסיורים יפורסמו בתחילת שנת הלימודים). התהליך הלימודי מתאפיין במעורבות אישית, חווייתית ופעילה.

סה"כ 224 שעות לימוד אקדמיות

ד"ר אוליבן רוניד"ר אלול הדסד"ר בנבנישתי יעל
מר בר-לב שלומי, מ"אפרופ' בריק יצחקגב' דשבסקי תמר
עו"ד טולדנו כרמיתד"ר מזור דניאלהעו"ד ד"ר סגל-רייך מיטל
ד"ר פאר דנהמר פורת גדיד"ר קורן חיה
ד"ר קיסרי שושיד"ר קפלון אלכסד"ר ראובני יהודית
מר רוזין קובי, מ"אאדר' רום יפעתגב' שר חני, מ"א

לתלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של תכנית ניהול מערכי דיור לאזרחים ותיקים, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

300 ש"ח

12,800 ש"ח לשנה"ל תשפ"ה

מרכזת התכנית גב' קרן גרקביוק

דוא"ל kgarkavuk@univ.haifa.ac.il