ניהול מערכי דיור לאזרחים ותיקים

מתי?
ימי ה'
12:00-20:00
החל מתאריך 1.2.2024
באוניברסיטת חיפה

משך ההכשרה
תכנית שנתית

קהל יעד
בעלי תואר ראשון (לפחות) שעובדים במוסדות לגיל השלישי ולבעלי ענין וזיקה לעבודה עם אזרחים ותיקים המעוניינים לעשות הסבה לתחום המתפתח של ניהול מוסדות לגיל השלישי.

ניהול וריכוז אקדמי
ד"ר יהודית ראובני

ידי קשישים אוחזות

אודות התכנית

בסוף שנת 2020 מנתה אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בישראל כ-1.128 מיליון איש, כ-40% מתוכם בני 75 ומעלה. בהינתן שתוחלת החיים ממשיכה לעלות בעקביות, צפוי שיעור זה להמשיך ולעלות בשנים הקרובות. מציאות זו מחייבת לפתח ולספק מענים מתאימים לצרכיה המגוונים של אוכלוסייה הולכת ומתרחבת זו, ואכן מתווספים ונוסדים בעקביות, ארגונים, מוסדות, ומערכי שירות ייעודיים, ביניהם מועדוני-גמלאים, מרכזי-יום, קהילות-תומכות, כפרי-גמלאים, דיורים מוגנים ובתי-אבות, הזקוקים להובלה על ידי שדרת ניהול איכותית שהוכשרה ברמה מקצועית גבוהה, על מנת להעניק מענה מיטבי לאוכלוסיית האזרחים הותיקים.
התכנית מוכרת ע"י המנהל לאזרחים ותיקים – משרד הרווחה והביטחון החברתי

בהתאם לדרישות משרד הרווחה, מתבססת התכנית על גישה אינטגרטיבית לצרכי האוכלוסייה המבוגרת, בתחומי הרווחה והבריאות, הרגולציה והמשפט, הניהול והחדשנות. התכנית מושתת על ידע אקדמי וניסיון מעשי, אותם מעבירים המרצים המובילים בתחום, וכוללת מפגשים עם מנהלים מובילים ומצליחים, וסיורים במגוון מסגרות דיור וטיפול לאזרחים ותיקים. במסגרת התכנית, ייחשפו הלומדים לידע עדכני בתחומי הניהול והשירות לאוכלוסיית יעד ספציפית זו, יתנסו באופן חוויתי בפרקטיקות לניהול מיטבי של מסגרות לאזרחים ותיקים.

מטרת התכנית להקנות מיומנויות לדרג הניהולי במסגרות המעניקות שירותים לאזרחים ותיקים.

מקלדת מחשב עם שתי אותיות מודגשות בה CV

תנאי קבלה

בעלי תואר ראשון (לפחות) אשר עובדים במוסדות לגיל השלישי ומעוניינים להתקדם ולהתפתח מקצועית ואישית, והן לבעלי ענין וזיקה לעבודה עם אזרחים ותיקים המעוניינים לעבור הסבה לתחום המתפתח של ניהול מוסדות המעניקים שירותים לגיל השלישי והרביעי.

הקבלה מותנית בעמידה בריאיון אישי או קבוצתי.

ערימת ספרים צבעוניים

דרישות ההכשרה

 • נוכחות חובה של לפחות 80% מהמפגשים
 • הגשת תרגילים וסיכומי סיורים, בהתאם להנחיות שתימסרנה במהלך הקורס
 • הגשת עבודת גמר והצגתה בכיתה
ספרים צבעוניים על מדף

תכנית הלימודים

 • זיקנה, הזדקנות, וזקנים בישראל
 • היבטים פיזיולוגיים ומנטליים בזיקנה
 • הארגון כמערכת פתוחה
 • מדיניות חברתית בזיקנה
 • תקנות הפיקוח על המעונות – משרד רווחה
 • מינהל אזרחים ותיקים במשרד הרווחה
 • תכניות אשל ג'וינט
 • חוק סיעוד
 • חוק הדיור המוגן – משרד הרווחה
 • הנחיה לפרקטיקום וחשיפת ארגונים
 • היבטים חברתיים של זיקנה – סולנות
 • זוגיות שניה במסגרת מוסדית
 • מיניות בגיל המבוגר ובמסגרת המוסדית
 • דיני אפוטרופסות ורצון החולה
 • דיני צוואות וירושות
 • בניית חזון ואסטרטגיה
 • תרבות ארגונית
 • קהילות צומחות 
 • סדנת מנהיגות
 • אמון ורגשות בעבודה
 • עבודת צוותים רב-מקצועיים
 • יסודות השיווק
 • ניהול פיננסי
 • בקרה ניהולית
 • דיני עבודה
 • יוזמות ויצירת שיתופי פעולה
 • יחסי דיירים וצוות במסגרת המוסדית
 • שירותים לזקנים: הלקוחות והשירות
 • מדיניות ומשפט בישראל – זכויות וחובות מטופלים
 • דילמות אתיות והיבטים מוסריים בטיפול קליני

הלימודים יתקיימו בימי ה', לאורך השנה (פברואר – יוני, 31 באוקטובר – דצמבר), בין השעות  12:00-20:00, החל מתאריך 1.2.2024 באוניברסיטת חיפה. הלימודים כוללים הרצאות, דיונים, סדנאות, סיורים במגוון מוסדות ומרכזים, מפגשים והדרכות עם מנהלים בשטח ובנוסף ימי פרקטיקום בשעות הבוקר (תאריכים לסיורים יפורסמו בתחילת שנת הלימודים). התהליך הלימודי מתאפיין במעורבות אישית, חווייתית ופעילה.

סה"כ 224 שעות לימוד אקדמיות

ד"ר רוני אוליבןד"ר אלכס קפלוןעו"ד כרמית טולדנו
פרופ' יצחק בריקד"ר יעל בנבנישתיעו"ד מיטל סגל-רייך
ד"ר דניאלה מזורגב' חני שר, מ"א

ד"ר יהודית ראובני

ד"ר שושי קיסרימר שלומי בר-לב, מ"אאדר' יפעת רום
ד"ר הדס אלולד"ר דנה פאר 
מר קובי רוזין, מ"אמר גדי פורת 
גב' תמר דשבסקיד"ר חיה קורן

לתלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של תכנית ניהול מערכי דיור לאזרחים ותיקים, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

300 ש"ח

12,800 ש"ח לשנה"ל תשפ"ד

מרכזת התכנית גב' קרן גרקביוק

דוא"ל kgarkavuk@univ.haifa.ac.il