שיקום וסטיבולרי

מתי ואיפה?
4 מפגשים בתאריכים
3.6.24, 10.6.24, 17.6.24, 24.6.24 בין השעות
8:30-15:00. הלימודים יתקיימו באוניברסיטת חיפה.

משך ההכשרה
ארבעה ימים מרוכזים 

קהל יעד
פיזיותרפיסטים

ניהול אקדמי
ד"ר יואב גימון

תמונת עץ באפקט סיבוב

אודות התכנית

שיקום וסטיבולרי הינו תחום ייחודי בפיזיותרפיה המטפל במגוון של בעיות כגון סחרחורת, ורטיגו, תחושת שיוט, חוסר יציבות במיקוד המבט וחוסר שיווי משקל. בעיות אלו לרב נגרמות מנזק לאיבר שיווי המשקל הווסטיבולרי או מאופן עיבוד המידע במערכת העצבים המרכזית. בקורס זה נלמד את המנגנון הווסטיבולרי, את הפתופיזיולוגיות העיקריות אשר מהוות מקור לסימפטומים של המטופל ונתרגל את טכניקות הטיפול בחולה מסוחרר.

מטרות הקורס

 • לימוד אנטומיה ופיזיולוגיה של האיבר הוסטיבולרי הפריפרי ואופן עיבוד המידע במערכת העצבים המרכזית.
 • לימוד פתולוגיות שכיחות ומנגנון הפתופיזיולוגיה הגורם להן.
 • לימוד ותרגול טכניקות טיפול שונות למיגוון הבעיות הוסטיבולריות.

הקורס יאפשר לבוגריו לטפל באופן עצמאי במטופלים הסובלים מבעיות שונות הנובעות מהפרעות במערכת הוסטיבולרית; להכיר ולבצע בדיקה וסטיבולרית ובדיקה אוקולומוטורית; לזהות פתולוגיות וסטיבולריות ואת מקורן (מרכזי או פרפירי).

בעלי תואר ראשון (לפחות) בפיזיותרפיה

מספר המקומות מוגבל. 

יתקיימו 4 מפגשים בתאריכים
3.6.24, 10.6.24, 17.6.24, 24.6.24 בין השעות 8:30-15:00.
מבחן יתקיים ב 2.7.24 בשעה 16:30.

סה"כ 28 שעות לימוד אקדמיות.

 • נוכחות חובה
 • קריאה והשתתפות פעילה
 • בחינות סיכום

המבחן המחולק לשלושה חלקים:

 • מבחן תיאורטי=60%
 • מבחן ניתוח תנועות עיניים בוידאו=20%
 • מבחן מעשי=20%

ציון מעבר בקורס: 60. 

על הסטודנט לעבור את כל אחד ממרכיבי הציון בקורס בציון עובר: בחינה  עיונית ציון עובר 60, בחינה מעשית+ וידאו ציון עובר 70. כישלון באחד ממרכיבי הציון הסופי הינו כישלון בקורס.

 • מבוא
 • מבנה ותפקוד המערכת הוסטיבולרית
 • לקיחת היסטוריה (אמנזיה) ובדיקות אוקולומוטוריות
 • פתופיזיולוגיה של המערכת הוסטיבולרית הפריפרית
 • רציונאל וטיפול בפגיעות המערכת הוסטיבולרית הפריפרית
 • אדפטציה וסטיבולרית
 • פגיעה מרכזית לעומת פגיעה פריפרית
 • מיגרנה וסטיבולרית
 • Persistent postural-perceptual dizziness (PPPD)
 • הזדקנות המערכת הוסטיבולרית
 • Benign paroxysmal positional vertigo- BPPV

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

100 ש"ח

2,300 ש"ח לשנת תשפ"ד

מרכזת התכנית גב' קרן גרקביוק

דוא"ל kgarkavuk@univ.haifa.ac.il