לטופס הצעת מסגרת להכשרה מעשית - שנה ג' : לחצו כאן

התחייבות מקום ההכשרה-שנה ג'

הסבר על הכשרה מעשית: לחצו כאן 

מתווה שנה ג' נוסח מותאם ליעוץ 30.6.19

לדו"ח השעות לחצו כאן