תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

דרישות התכנית

תנאי הקבלה

לתכנית מתקבלים עובדים סוציאליים בעלי תואר שני טיפולי, פסיכיאטרים מומחים ומתמחים מתחומים טיפוליים, פסיכולוגים מומחים ומתמחים מתחומים טיפוליים, מטפלים באמנויות בוגרי תואר שני. במקרים חריגים יידונו מועמדים מתחומי טיפול נוספים.

המועמדים יעברו ראיון אישי. התלמידים מצופים לעבור טיפול פסיכותרפי דינמי לפני הלימודים ע"י מטפל המוכר על ידי צוות התכנית.

מספר המקומות מוגבל.

דרישות ההכשרה

התלמיד מתחייב כחלק מדרישות ההכשרה לקחת חלק פעיל בשיעורים ובהדרכות ולהשתלב במקום עבודה מערכתי שמתקיימים בו טיפולים דינמיים ארוכי טווח.

התלמיד נדרש ל- 80% נוכחות לפחות בשיעורים ובהדרכות ובנוכחות מלאה בכל הסמינרים המתקיימים לאורך הלימודים.

 

התנסות בעבודה בפסיכותרפיה

כל תלמיד נידרש לקחת חלק במסגרת טיפולית לאורך כל שלש שנות הלימוד, במהלכן לטפל בכארבעה מטופלים בגישה פסיכודינמית. על העבודה הקלינית יקבל התלמיד הדרכה אישית של 32 שעות בשנה.

בהתאם לרקע המקצועי של התלמיד ובהתאם לדרישות הקבלה, חלק מהתלמידים ידרשו להשלים התנסות במשך שנתיים לפחות במסגרת של בריאות הנפש המוכרת ומאושרת על ידי צוות התכנית. במידה והתלמיד נדרש להשלים התנסות בבריאות הנפש עליו למצוא מקום שבו יוכל להשתלב ולטפל בארבעה מטופלים לפחות בגישה דינמית.

מסגרת בריאות הנפש תחשב מסגרת פסיכיאטרית אשפוזית, מרפאה קהילתית או פסיכיאטרית. מסגרת שבה מתקיימים טיפולים פרטניים בגישה פסיכואנליטית המלווה בייעוץ פסיכיאטרי והדרכות פרטניות דינמיות שבועיות. כל מסגרת אשר מוכרת להתמחות פסיכולוגים קליניים תחשב כמסגרת לבריאות הנפש. מקרים חריגים ידונו באופן פרטני והאישור לגביהם מותנה בדיון בועדת הוראה.

 

עבודת גמר

לאחר סיום הלימודים ומילוי כל דרישות התכנית יגיש התלמיד עבודת גמר מקורית מודפסת בשני עותקים. הגשת העבודה וקבלת ציון "עובר" הינם תנאי לקבלת תעודת הגמר. העבודה תשלב ידע מהתחום התיאורטי והקליני ותוגש לוועדת עבודות גמר. הוועדה תחזיר עבודה במידה ותגיע למסקנה כי יש מקום לתיקונים, הבהרות והרחבות.

 

תעודה

תנאים לקבלת תעודת גמר (המוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה).

  1. השתתפות באופן סדיר בשיעורים (לפחות 80%)
  2. טיפול בשלושה - ארבעה מטופלים בטיפול ארוך טווח בגישה פסיכו דינמית
  3. השתתפות סדירה בהדרכה האישית (32 שעות שנתיות)
  4. התנסות בבריאות הנפש או במרפאות מוכרות להתמחות (כל מקרה ידון לגופו, הדרישה היא של לפחות שנתיים של התנסות לאחר סיום התואר השני).
  5. הגשת עבודת גמר על פי דרישות התכנית