תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

אוכלוסיית יעד ודרישות התכנית

אוכלוסיית יעד

לתכנית מתקבלים עובדים סוציאליים בעלי תואר שני טיפולי, פסיכיאטרים מומחים ומתמחים מתחומים טיפוליים, פסיכולוגים מומחים ומתמחים מתחומים טיפוליים, מטפלים באמנויות וביבליותרפיסטים.ות בוגרי תואר ראשון ושני טיפולי. 

המועמדים יעברו ראיון אישי. התלמידים מצופים לעבור טיפול פסיכותרפי דינמי לפני הלימודים ע"י מטפל המוכר על ידי צוות התכנית.

מספר המקומות מוגבל.

תנאי קבלה

המועמדים יעברו ראיון אישי. התלמידים מצופים לעבור טיפול אישי בגישה פסיכודינמית של שנה לפחות, לפני תחילת הלימודים. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון טיפולי במסגרות המוכרות להתמחות קלינית של משרד הבריאות. 

דרישות ההכשרה

התלמיד מתחייב כחלק מדרישות ההכשרה לקחת חלק פעיל בשיעורים ובהדרכות ולהשתלב במקום עבודה מערכתי שמתקיימים בו טיפולים דינמיים ארוכי טווח.

התלמיד נדרש ל- 80% נוכחות לפחות בשיעורים ובהדרכות ובנוכחות מלאה בכל הסמינרים המתקיימים לאורך הלימודים.

 

התנסות בעבודה בפסיכותרפיה

כל תלמיד נידרש לקחת חלק במסגרת טיפולית במשך כל שלוש שנות הלימוד, במהלכן יטפל לפחות בארבעה מטופלים, עליהם תינתן הדרכה אישית של 32 שעות בשנה. 

בהתאם לרקע המקצועי של התלמיד ובהתאם לדרישות הקבלה, חלק מהתלמידים ידרשו להשלים התנסות במשך שנתיים לפחות במסגרת של בריאות הנפש המוכרת ומאושרת על ידי צוות התכנית. במידה והתלמיד נדרש להשלים התנסות בבריאות הנפש עליו למצוא מקום שבו יוכל להשתלב ולטפל בארבעה מטופלים לפחות בגישה דינמית.

מסגרת בריאות הנפש תחשב מסגרת פסיכיאטרית אשפוזית, מרפאה קהילתית או פסיכיאטרית. מסגרת שבה מתקיימים טיפולים פרטניים בגישה פסיכואנליטית המלווה בייעוץ פסיכיאטרי והדרכות פרטניות דינמיות שבועיות. כל מסגרת אשר מוכרת להתמחות פסיכולוגים קליניים תחשב כמסגרת לבריאות הנפש. 

 

עבודת גמר

עבודת הגמר תוגש בתום השנה השלישית ללימודים. במהותה, היא נועדה לתת ביטוי לתהליך הלמידה המתמשך במסגרת התכנית, לשקף תהליכי אינטגרציה בין הקליניקה לתיאוריה, דרך נקודת המבט האישית והצומחת של התלמיד/המטפל. צוות התכנית ילווה כתיבה זו.

התלמידים יגישו עבודת גמר מקורית-עותק מודפס ועותק בדואר אלקטרוני. הגשת העבודה וקבלת ציון "עובר" הינם תנאי לקבלת תעודת הגמר.  

תעודה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.