תכנית הכשרה לרכזי בטחון תזונתי

מתי?
ימי א'
8:30-14:00
באוניברסיטת חיפה

משך ההכשרה
11 מפגשים 

קהל יעד
רכזי בטחון תזונתי

ייעוץ אקדמי
פרופ' רוני סטריאר

מוצרי מזון מונחים אחד לייד השני

אודות התכנית

המיזם לביטחון תזונתי פועל כחלק ממעטפת שירותים הניתנים ע"י משרד הרווחה והביטחון החברתי לתמיכה במשפחות מעוטות יכולת, במטרה להבטיח נגישות, זמינות ויציבות בהשגת מזון מאוזן, בריא, מגוון באופן מכבד ומותאם לצורך.

המיזם פועל באמצעות עמותת אש"ל חב"ד ובמסגרתו פועלים רכזים ייעודיים האמונים על הפעלת המיזם, המצויים בקשר רציף עם המשפחות, המפעילים סדנאות שונות לבניית חוסנם החברתי של צרכני המיזם. 

מטרת התכנית

להקנות לרכזי בטחון תזונתי כלים, מיומנויות וידע תיאורטי  הנוגעים לתחומי תקשורת בין אישית, היבטים בריאותיים ופסיכו-סוציאליים של תזונה, רווחה וקהילה, מיצוי זכויות וכן העצמה וחוסן קהילתי.

רכזי בטחון תזונתי

יתקיימו 11 מפגשים בסמסטר ב' בשנה"ל תשפ"ד, בימי א בין השעות 8:30-14:00, החל מתאריך 22.10.23.
סה"כ 56 שעות לימוד אקדמיות.

  • נוכחות לפחות ב- 80% מהמפגשים.
  • השתתפות פעילה

בטחון תזונתי- הגדרות המושג, רקע היסטורי, בטחון תזונתי בראיה גלובלית, בטחון תזונתי בראי ההלכה

התפתחות מדינת הרווחה והביטחון הסוציאלי

בטחון תזונתי- בראיה של המשפחה, הפרט, הקהילה.

תפקיד הרכז לביטחון תזונתי

מיומנויות לתקשורת בין אישית (הקשבה, שאילת שאלות, משוב)

בטחון תזונתי בהיבט בריאותי והשלכותיו

בטחון תזונתי בהיבט כלכלי

ביקור בית: מפגש ראשון עם משפחה, יצירת "חוזה" עם המשפחה, השפעות ברמה הרגשית והקוגניטיבית.

מבנה המוסד לביטוח לאומי והזיקה לביטחון תזונתי

מבנה המחלקות לשירותים חברתיים ומרכזי עוצמה

מיצוי זכויות: סקירה של סוגי הסיוע

מושגי יסוד בכלכלה, בניית תקציב משפחתי

חובות ותהליכי הוצאה לפועל, חדלות פרעון

התפתחות ארגוני המגזר השלישי, תפקידם וזיקתם לביטחון תזונתי

היבטים רגולטוריים והשלכותיהם על בטחון תזונתי

כלים להנחיית קבוצה

מצבי לחץ ומשבר במשפחה

סיום קשר עם משפחה, תהליך פרידה

הגדרת תפקיד הרכז לביטחון תזונתי (הגדרות והבנות לבניית התפקיד, עבודה בקבוצות)

   
   
   
   
   
   
   

תלמידה אשר תשתתף באופן סדיר בלימודים ותמלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לה תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

100 ש"ח

2,600 ש"ח

מרכזת התכנית גב' ויקי ארונוביץ

דוא"ל varonov1@univ.haifa.ac.il