הלוי סנדרה

פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. מורה ומדריכה במסלול המתקדם לפסיכואנליזה התייחסותית, בית הספר לרפואה, התכנית לפסיכותרפיה אוניברסיטת תל אביב. קליניקה פרטית תל אביב.
היחידה ללימודי המשך אוניברסיטת חיפה