ייעוץ וטיפול מיני לאנשים עם מוגבלות, חולי וזקנה

מתי ואיפה?
ימי ה'
10:00-15:30
צ'ק פוסט, חיפה

משך ההכשרה
תכנית דו שנתית

קהל יעד
בעלי תואר שני במקצועות טיפול, ייעוץ וחינוך, אשר עוסקים לפחות שנתיים בעבודה עם אנשים עם מוגבלות, חולי ו/או זקנה

ניהול אקדמי
ד"ר דניאלה מזור
ד“ר רוני שטרקשל
ד"ר נאוה שפריר
ריכוז אקדמי
גב' ולרי זלסקי, מ"א

אודות התכנית

מיניות אינה תלויה ביכולת ללכת, לשמוע, לראות או ללמוד. כל יצור אנוש הינו מעצם מהותו מיני ויש לו
יכולת לאהוב ולהיות נאהב, גופנית ורגשית גם יחד. (טפר, 2002)

מיניות היא מרכיב משמעותי בחיי האדם. למיניות יש השפעה על אינטימיות, הגדרה עצמית, רווחה רגשית ואיכות חייו של האדם או הזוג . למרות זאת, במשך שנים רבות נושא המיניות של אנשים עם מגבלה היה בגדר טאבו. כך גם מיניותם של אנשים אשר מתמודדים עם מצבי חולי מורכבים ושל אנשים בגיל הזקנה. יש מגמה ”להקטין“ או להתעלם ממיניות של קבוצות אלו. הם החלו לסנגר על עצמם בכל תחומי חייהם, גם בתחום הפרטי ביותר – בזוגיות ובמיניות.

לפי אמנות העוסקות בשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות ובמצבי חולי, ולאנשים בגיל השלישי יש אותן זכויות לבריאות מינית ולשירותים בתחום המיניות כמו לאנשים צעירים, בריאים וללא מוגבלות. עם זאת, הם מתקשים מאוד לממש את הזכויות הללו בשל סטריאוטיפים שליליים – עצמיים, משפחתיים וחברתיים – חוסר נגישות של שירותי בריאות, חוסר היענות או היעדר מידע בקרב אנשי מקצוע, וקשיים בקיום יחסי מין הנובעים ממחסומים והגבלות שונות. זכויות אנשים בתחום המיניות כוללות הנגשה של מידע וטיפול
לצרכים הייחודיים שלהם , ולכן אנשי המקצוע זקוקים להכשרה והתמחות בתחום.

התכנית בנויה ומוכרת עפ"י הדרישות המוקדמות להסמכה על ידי האגודה האמריקאית של מחנכים יועצים ומטפלים במיניות (AASECT).

מטרת התכנית
להציג בפני אנשי מקצוע את העקרונות המרכזיים, התיאורטיים והיישומיים, בטיפול בתחום המיניות, תוך שימת דגש על הצרכים של כלל האנשים, גם אלו שעד כה לא קיבלו מספיק מענה מקצועי בתחום המין והזוגיות. במהלך הת וכנית ירכשו המשתתפים מיומנויות התערבות, ייעוץ וטיפול בתחום המיני, תוך התנסות מעשית וקבלת הדרכה. המשתתפים יתמודדו עם סוגיות ודילמות מקצועיות, תוך התייחסות רב-תרבותית ובצורה מערכתית -הוליסטית.

ייעוץ אקדמי: פרופ‘ יואב לביא, מטפל ומדריך זוגי, משפחתי ומיני מוסמך, מרכז ”לאורך הדרך“ – א.ד.נ.מ

בעלי תואר שני במקצועות טיפול, ייעוץ וחינוך, אשר עוסקים לפחות שנתיים בעבודה עם אנשים עם מוגבלות, חולי ו/או זקנה. במקרים
חריגים יתקבלו גם בעלי תואר ראשון בכפוף להחלטת הוועדה. הקבלה מותנית בראיון אישי.

הלימודים יתקיימו בימי ה' בין השעות 10:00-15:30.

בכל שנת לימוד יתקיימו 16 ימי לימוד מקוונים ו-8 ימי לימוד פרונטאליים ליד תחנת הרכבת בחיפה (מרחק הליכה קצר מהתחנה, ישנו חניון צמוד). במהלך הלימודים
יתקיימו סדנ אות סאר (Seminar Reassessment Attitude Sexual-SAR – הערכה מחדש של עמדות בתחום המיני ודה- סנסיטיזציה) וסדנאות קליניות.
סה"כ 288 שעות לימוד אקדמיות ועוד 100 שעות פרקטיקום – התנסות בעבודה טיפולית בשדה.

קיימת אפשרות להשתלב בפרקטיקום במרכז "לאורך הדרך" ובעבודה לאחר סיום הלימודים לסטודנטים שעומדים בתנאים ויימצאו מתאימים. 

 • נוכחות לפחות ב- 80% מהמפגשים.
 • השתתפות פעילה
 • עמידה בחובות הפרקטיקום
 • הגשת עבודה מסכמת
 • ייעוץ זוגי ומיני
 • קשיים בתפקוד המיני והטיפול בהם
 • מבוא למיניות האדם
 • גישות בפסיכותרפיה מינית (כולל CBT)
 • מיניות במצבי חולי וזקנה
 • היבטים רפואיים ופיזיולוגיים של תפקוד מיני
 • טיפול מיני בהקשר תרבותי
 • מיניות ומוגבלות לאורך החיים
 • טיפול באנשים שנפגעו מינית
 • טיפול באנשים עם התנהגות מינית לא מותאמת ועבריינות מין
 • פרקטיקום – טיפול וקבלת הדרכה
ד“ר גור בוסטנאי טליגב‘ דוד ליביה, מ"אגב' וגמן שינגרוס אביבית, מ"א
מר וייס גבו, מ"אד"ר ורוד שליפרופ‘ לביא יואב
ד“ר מזור דניאלהגב‘ עוז שרי, מ"אד"ר פאו סוניה
גב‘ קורץ לנה, מ"אד“ר שטיין נליד“ר שטרקשל רוני

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה ומרכז ”לאורך הדרך“ – א.ד.נ.מ..

300 ש"ח

11,500 ש"ח לשנה"ל תשפ"ד

 ravtchumi@ednm.org.il
04-9129547/9 :טלפון