גרונטולוגיה פיננסית

מתי ואיפה?
יקבע בהמשך

משך ההכשרה
סמסטר א' תשפ"ה

קהל יעד
בוגרי תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעלי רישיון בתחום הביטוח והפיננסים: סוכן ביטוח, משווק פנסיוני, יועץ פנסיוני.

ניהול אקדמי
ד"ר אלכס קפלון

אילוסטרציה של עצים הגדלים מערימות של מטבעות כסף

אודות התכנית

המאה ה-21 תהיה שונה מכל אלה שקדמו לה! שונה לא בזכות הטכנולוגיה שתמשיך להתפתח בקצב הולך וגובר, וגם לא בגלל שהמין האנושי יצליח  (אולי) ליישב כוכב לכת אחר ובוודאי לא בגלל שההגמוניה העולמית תעבור (אולי) מארה"ב כנציגת התרבות המערבית לסין כנציגת תרבות המזרח. המאה ה-21 תהיה שונה בגלל שבפעם הראשונה בתולדות המין האנושי יחיו יותר זקנים מאשר צעירים וזה משנה את כל היסודות הכלכליים, חברתיים, תרבותיים של מדינות העולם!

כיצד יראה עולם בו יש מעט ילדים בני 5 והרבה זקנים בני 100+? כיצד תתנהלנה מדינות בהן יש מעט עובדים והרבה פנסיונרים? כיצד יוכל כל אחד מאתנו לממן תקופת חיים בפנסיה שתהיה ארוכה מהתקופה בה נעבוד וזאת כאשר ברקע לדברים, הקצבאות שנקבל מקרנות הפנסיה נשחקות וקטנות במהירות?

מטרת ויעדי התכנית

לסקור בצורה מעמיקה את ההקשר בין הכלכלה הלאומית וכלכלת משק הבית לבין אריכות החיים והזדקנות האוכלוסייה. המחקר האקדמי, העיסוק השלטוני והשיח הציבורי בהשלכות הכלכליות- חברתיות של הזדקנות האוכלוסייה גובר ונחשב לאחד האתגרים המרכזיים של המאה ה-21. הקורס יעניק למשתתפים ידע תיאורטי  רחב וכלים להבנה וניתוח המשמעויות הכלכליות של אריכות הימים ויסייע להם לגבש ולפתח דעות, כיווני פעולה ויתרונות תחרותיים לפיתוח יוזמות עסקיות בהקשר לאוכלוסייה המבוגרת.

בוגרי תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעלי רישיון בתחום הביטוח והפיננסים: סוכן ביטוח, משווק פנסיוני, יועץ פנסיוני.

יתקיימו 10 מפגשים בסמסטר א' בשנה"ל תשפ"ד.
סה"כ 78 שעות לימוד אקדמיות.

השתתפות פעילה לפחות ב- 80% מהמפגשים.

מבוא לעולם הזקנה ו- Longevity Economy אתגרי הזדקנות בארץ ובעולם – ד"ר אלכס קפלון

תאוריות פסיכולוגיות של ההזדקנות והזקנה – ד"ר אלכס קפלון

אתגרים וכיווני פעולה להזדקנות מיטבית בישראל – מר יוסי היימן- מנכ"ל ג'וינט ישראל- אשל

מיצוי זכויות אזרחים ותיקים- האתגר – ד"ר אלכס קפלון

היבטים פסיכולוגיים וחברתיים בפרישה – ד"ר דקלה כרפס

לפרוש או לא לפרוש- זאת השאלה! – ד"ר אלכס קפלון

סוגיות במדיניות ציבורית בתחום הזקנה – פרופ' יצחק בריק

מבוא למשפט וזקנה – פרופ' איסי דורון

סוגיות בביולוגיה של תהליך ההזדקנות

סוגיות בכלכלת אריכות ימים – פרופ' אביעד טור סיני

אפוטרופסות, קבלת החלטות נתמכת, יפוי כח מתמשך, פעילות הייצוג המותאם – ד"ר מיטל סגל-רייך

מערכת הבריאות והאוכלוסיה המבוגרת

דיור מוגן- הדור הבא. סוגיות בעיצוב לאוכלוסיה המבוגרת

יזמות וחדשנות ועולם הזקנה – ד"ר אלכס קפלון

פרופ' בריק יצחקפרופ' דורון איסימר היימן יוסי
פרופ' טור סיני אביעדד"ר כרפס דקלהד"ר סגל-רייך מיטל
ד"ר קפלון אלכס

100 ש"ח

3,850 ש"ח 

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

מרכזת התכנית גב' קרן גרקביוק

דוא"ל kgarkavuk@univ.haifa.ac.il