ofek logo          משרד הרווחה                                   עיריית חיפה                 מרכז רפואי בני ציון

 

 

 

תכנית חצי שנתית במרכז הרב-תחומי לטיפול בנפגעי תקיפה מינית

 

רקע

הפרעות אישיות בכלל והפרעת אישיות גבולית בפרט מהווים אתגר לאיש הטיפול. אימפולסיביות, אי יציבות אפקטיבית, העדר אמון, Acting Out, יחסים בינאישיים שבירים, בלבול בזהות, שימוש מסיבי בפיצול ובהזדהות השלכתית כל אלא מאפיינים את המפגש הטיפולי ומעוררים תגובות של העברת נגד.  

הטיפול הדיאלקטי התנהגותי (DBT) הנו אפליקציה של אסטרטגיות טיפוליות מגוונות לבעיות של הפרעת אישיות גבולית. בגישה טיפולית זאת קיימת היררכיה של נושאי התייחסות בטיפול שהראשון בהם הוא מניעת התנהגות אובדנית. בגישה קיים שימוש באלמנטים של טיפול קוגניטיבי, התנהגותי, תמיכתי, דינאמי בגישת העצמי ובגישת יחסי האובייקט וכן אלמנטים של גישה אינטרסובייקטיבית ואלמנטים תיאורטיים בעיקר מתוך תורת הזן-בודהיזם. 

הטיפול הדיאלקטי התנהגותי (DBT) כולל מערך של טיפול פרטני, לימוד מיומנויות בקבוצה, יעוץ טלפוני וקבוצת הדרכה ותמיכה למטפלים. בטיפול הפרטני, המטרה הבסיסית היא להעלות מוטיבציה: מוטיבציה לחיים, מוטיבציה לטיפול ומוטיבציה לחיות חיים שראוי לחיות אותם.

הקורס הינו פרי שיתוף פעולה של מכון אופק, המרכז הרב תחומי ואוניברסיטת חיפה. מכון “אופק” הוא מכון לטיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי ולימוד DBT  . זהו המכון הפרטי הראשון והיחיד בארץ עם ניסיון רב בהכשרת אנשי טיפול במסגרות פרטיות וציבוריות בגישת ה DBT. במרכז הרב תחומי לטיפול בנפגעי תקיפה מינית עברו כל אנשי הצוות את ההכשרה בטיפול בשיטת DBT וכיום השיטה היא חלק מרכזי בעבודה הטיפולית במרכז. במרכז מתקיימים טיפולי פרטניים לצד  קבוצות מיומנויות .

 

אוכלוסיית יעד

אנשי טיפול בעלי ניסיון קליני רלוונטי מתחומי פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, פסיכיאטריה, סיעוד, טיפול באומנויות וכו'. (במקרים מסוימים יידרש ראיון קבלה).

 

מבנה התכנית

תכנית חצי שנתית.הלימודים יתקיימו אחת לשבוע החל מחודש אוקטובר 2020 . בימי ג' בין השעות 12:30-9:00. הרשמה החל מחודש אפריל 2020

 

התכנית מחולקת לשתי יחידות לימוד:

חלק א' תאוריה:

7 מפגשים של 4 שעות אקדמיות (סה"כ 28 )

 ייסקרו גישות תיאורטיות וטיפוליות להפרעת אישיות גבולית, יוסבר הרציונל והרקע התיאורטי של שיטת ה-DBT שפותחה ע"י הפסיכולוגית האמריקאית מרשה לינהן, תוסבר הגישה הטיפולית הפרטנית והקבוצתית.

חלק ב' קבוצת מיומנויות:

7 מפגשים של 4 שעות אקדמיות (סה"כ 28 )

במקביל לטיפול הפרטני, משתתפים המטופלים בקבוצת מיומנויות, בה הם מפתחים את היכולות שלהם להתמודד עם קשייהם.

בקבוצה לומדים המטופלים מיומנויות שונות ומתרגלים אותן בין פגישה לפגישה. הקבוצה כוללת לימוד 4 קבוצות של מיומנויות חיים: מיומנויות קשיבות (Mindfulness); מיומנויות לרכישת יעילות בקשרים בינאישיים; מיומנויות לויסות רגשי ומיומנויות לעמידות במצבי מצוקה והתמודדות עם מצבי משבר.    

בתכנית זו תתקיים  התנסות קבוצתית דידקטית של מיומנויות DBT בה נדגים לימוד כישורים  על המשתתפים, בדומה להנחית קבוצות המטופלים, אך בצורה מקוצרת ודידקטית.

 

דרישות התכנית

נוכחות של 80%.

 

תעודה

למשתתף אשר ימלא אחר דרישות התכנית, תוענק תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

 

שכר לימוד

5000 ₪

ניתן לשלם עד 5 תשלומים ללא ריבית.

 

לפרטים והרשמה

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. מרכז הרב תחומי, טלפון: 048359975