השתלמות לפיזיותרפיסטים

 מרצה: ד"ר יואב גימון, החוג לפיזיותרפיה

רקע
שיקום וסטיבולרי הינו תחום ייחודי בפיזיותרפיה המטפל במגוון של בעיות כגון סחרחורת, ורטיגו, תחושת שיוט, חוסר יציבות במיקוד המבט וחוסר שיווי משקל. בעיות אלו לרב נגרמות מנזק לאיבר שיווי המשקל הווסטיבולרי או מאופן עיבוד המידע במערכת העצבים המרכזית. בקורס זה נלמד את המנגנון הווסטיבולרי, את הפתופיזיולוגיות העיקריות אשר מהוות מקור לסימפטומים של המטופל ונתרגל את טכניקות הטיפול בחולה מסוחרר.
 
אוכלוסיית היעד
פיזיותרפיסטים בעלי תואר ראשון בפיזיותרפיה, בעלי רישיון משרד הבריאות כפיזיותרפיסט. 
 
מטרות ההשתלמות
לימוד אנטומיה ופיזיולוגיה של האיבר הוסטיבולרי הפריפרי ואופן עיבוד המידע במערכת העצבים המרכזית, לימוד פתולוגיות שכיחות ומנגנון הפתופיזיולוגיה הגורם להן, לימוד ותרגול טכניקות טיפול שונות למיגוון הבעיות הוסטיבולריות. הקורס יאפשר לבוגריו: 1. לטפל באופן עצמאי במטופלים הסובלים מבעיות שונות הנובעות מהפרעות במערכת הוסטיבולרית, 2. להכיר ולבצע בדיקה וסטיבולרית ואוקולומוטורית, 3. לזהות פתולוגיות וסטיבולריות ואת מקורן (מרכזי או פריפרי).
 
שיטות הוראה
הרצאה ותרגול
 
הערכה בהשתלמות
מבחן המחולק לשלושה חלקים:
  • מבחן תיאורטי=60% (ציון עובר 60)
  • מבחן ניתוח מקרים באמצעות וידאו=20% (ציון עובר 70)
  • מבחן מעשי=20% (ציון עובר 70).
ציון מעבר בקורס: 60.
יש לעבור כל אחד ממרכיבי הציון בקורס, על מנת לעבור את הקורס. כישלון באחד ממרכיבי הציון הסופי הינו כישלון בקורס.
 
מבנה ההשתלמות
יתקיימו ארבעה מפגשים בין השעות:  08:30 - 15:00.
סה"כ 28 שעות לימוד אקדמיות. 
*במועדים הבאים:

יום רביעי 21.6.23
יום שני 26.6.23
יום רביעי 28.6.23
יום שני 3.7.23
בין השעות: 08:30-15:00

* ייתכנו שינויים

תעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודה מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
 
דמי הרשמה
100 ₪
 
שכר לימוד
2,200 ₪

ייתכנו שינויים בתכנית הקורס.  על כל שינוי תימסר הודעה מראש.

פרטים והרשמה
היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אוניברסיטת חיפה, 3498838

מגדל אשכול, קומה 7 חדר 701 ; ימים א' – ה', שעות 08:00 – 13:00

טלפון: 04-8240801 דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

לטופס ההרשמה לחצו כאן