פסיכותרפיה פסיכואנליטית באמנויות
תכנית תלת-שנתית
 
ייעוץ אקדמי: גב' יפה פרץ צדוק, מ"א
ניהול וריכוז אקדמי: ד"ר עינת שופר אנגלהרד
חברי ועדת היגוי: ד"ר מיכל בת אור, ד"ר לימור גולדנר, ד"ר דני יניב, ד"ר אורנה מגידס, ד"ר עינת שופר אנגלהרד
 
 הפסיכותרפיה והאמנויות – השפה הסמויה של הנפש

למפגש בין הפסיכואנליזה והאמנויות ממשקים פילוסופיים, תרבותיים והיסטוריים. התיאוריה הפסיכואנליטית הקלאסית מושפעת מהאמנות ומציעה תובנות על הטרנספורמציה שהאמנות מזמנת ליוצרים ולמתבוננים בה. ביטויים בתנועה, מוסיקה, משחק, טקסטים ויצירה משמשים שפה שנוגעת באזורים ראשוניים של קשר בין-אישי והוויה, הם מספקים נתיב לעולם הפנימי של המטופל, ללא-מודע, הלא-ידוע ואף הפרימיטיבי. ביטויים אלה גם בעלי פוטנציאל לחולל שינוי עמוק בנפש. בדומה לעבודת חלום, היכולת לתפוס בדעת ולבטא במילים את תוצרי הנפש הנולדים בתנועה, בכתיבה, דרמה, ביצירה מוזיקלית ובביטוי אומנותי חזותי, היא שברירית וחמקמקה ודורשת הקשבה רגישה ומתמסרת והתבוננות תיאורטית מעמיקה.

התכנית מציעה מסגרת ייחודית ומקיפה ללימודי פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, תוך העמקה במפגש בין הפסיכואנליזה לבין האמנויות בתיאוריה ובפרקטיקה הטיפולית. הלימודים מורכבים מקורסים עיוניים, סמינרים קליניים, סדנאות באמנויות והשתתפות בהדרכות אישיות.

במהלך הלימודים יחשפו התלמידים לזרמים מרכזיים בחשיבה האנליטית הקלאסית והעכשווית, החל מהנחת היסודות בחשיבה של פרויד ודרך התפתחויות בחשיבה לאורך השנים, קליין, ויניקוט, ביון, יונג, תיאורית העצמי ותיאורטיקנים מהגישה ההתייחסותית. בנוסף, נעסוק בתרגום הרעיונות התיאורטיים לשפת האמנויות השונות והטיפול באמצעותן.

ההוראה בשיעורים תתבצע במתכונת של סדנה, המשלבת בתהליך הלמידה התנסויות מתחום הטיפול באמנות חזותית, מוסיקה, דרמה, ביבליותרפיה ותנועה, במטרה להרחיב את ההכרות עם הביטוי של חלקים קדומים, השלכתיים ולא מילוליים, ומתוך הבנה כי שילוב בין תהליכי חשיבה ראשוניים ושניוניים יספק מרחב לצמיחה אישית ומקצועית. למידה המשלבת חקירה אישית באמצעות תהליכים חווייתיים/יצירתיים, תעורר חשיבה ושיח מעמיק בהבנות הפסיכודינמיות ותיצור קרקע לממד שלישי, הנוצר במפגש בין התיאוריה, הקליניקה והיצירה.

* התכנית מוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית

מטרות התכנית
הקניית מסגרת לפיתוח והעמקה בידע ובחשיבה הפסיכואנליטית
בניית מרחב לפיתוח כישורים קליניים, בהתייחס לטכניקה ולנוכחות הטיפולית
העמקה במפגש בין הביטוי ביצירה/החוויה לתיאוריה ולקליניקה
תמיכה בתהליכי צמיחה אישית כחלק מביסוס זהות קלינית רחבה
 
אוכלוסיית יעד
 • מטפלים באמנויות, בעלי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות המוכר על ידי המל"ג (תנועה, פסיכודרמה, דרמה, מוסיקה, ביבליותרפיה ואמנות חזותית), שלוש שנים (לפחות) לאחר סיום התכנית להכשרה מעשית מתקדמת בטיפול באמצעות אמנויות ("שנה ג")** ובעלי ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית במסגרת מערכתית תחת הדרכה פסיכודינמית, בעלי תואר ראשון טיפולי (פסיכולוגיה/ע"ס) או שהשלימו את הדרישות לקורסים בפסיכולוגיה לפי דרישות המל"ג לקבלה לתואר שני בטיפול באמנויות.פסיכולוגים בעלי תואר שני במסלול הקליני, הנמצאים בעת ההרשמה לפחות שנתיים בהתמחות בפסיכולוגיה קלינית במוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה קליניתעובדים סוציאליים בעלי תואר שני בע"ס במסלול טיפולי, בעלי שלוש שנות ניסיון בהיקף של 1/2 משרה לפחות לאחר סיום לימודיהם, במוסדות מוכרים להתמחות בבריאות הנפשפסיכיאטרים מומחים ומתמחים.

  תינתן העדפה למועמדים בעלי ניסיון של שנתיים בבריאות הנפש או מוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה קלינית (ניתן להשלים במהלך הלימודים לשם קבלת תעודה).

  המועמדים העומדים בתנאים הנ"ל יוזמנו לראיון קבלה (ועדת הקבלה יכולה להחליט לא לזמן או לקבל את כל המועמדים, המיון ייערך לפי שקול דעתה המקצועית)

  ** לרבות בעלי תואר שני שהינם בוגרי.ות תכניות תעודה תלת-שנתיות בטיפול באמצעות אמנויות (המוכרות ע"י יה"ת) העומדים.ות בדרישות שעות ההכשרה הנדרשות עפ"י המל"ג.

דרישות התכנית
 • השתתפות פעילה בלפחות 80% משעות הלימוד בתכנית ותשלום שכר הלימוד
 • התנסות בת שנתיים במתן טיפולים במוסדות בריאות הנפש הציבורית (מוסדות המוכרים להתמחות קלינית)-לפני הקבלה לתוכנית או במהלך הלימודים
 • השתתפות של שנה (לפחות) בטיפול באוריינטציה פסיכודינמית
 • השתלבות במקום עבודה מערכתי שמתקיימים בו טיפוליים דינמיים ארוכי טווח, ליווי של לפחות שני טיפולים פרטניים בכל שנת לימוד וקבלת הדרכה פרטנית לאורך השנה
 • הצגה של לפחות שני מקרים בסמינר הקליני בכל שנת לימוד
 • בתום הלימודים תוגש עבודת גמר – תיאור מקרה הכולל אינטגרציה של החומרים שנלמדו

המעבר משנה לשנה מותנה בציון "עובר" בכל אחד מן הקורסים, כולל בהדרכות פרטניות וסמינרים קליניים

מבנה התכנית***
הלימודים יתקיימו בהתאם לשנת הלימודים האקדמית בימי ראשון בין השעות:
שנה א': 15:00-08:30
שנה ב': 14:00-08:30
שנה ג': 16:00-08:30

קורסים עיוניים במהלך שלוש השנים ילמדו 12 קורסים עיוניים. בכל אחד מהקורסים יושם דגש על שילוב בין הבנות תיאורטיות, העבודה הקלינית וביטוי באמנויות  (מוזיקה, דרמה, כתיבה, תנועה ואמנות חזותית). אופן הלמידה ישלב בין קריאה, דיון והתנסות חווייתית. הלמידה המשלבת הבעה וחקירה אמנותית תהווה מנוף לאינטגרציה בין ממד החשיבה, הרגש וההוויה, לשם העמקה בחומרים התיאורטיים והביטוי שלהם במפגש הקליני.

סמינרים קליניים יתקיימו קבוצות הדרכה בנות 8-6 משתתפים. הרכב קבוצות ההדרכה יהיה קבוע לאורך כל שנות הלימוד. המדריכים יתחלפו אחת לשנה.

סדנאות אימפרוביזציה, יצירה וספונטניות באמנויות: בנוסף לסדנאות העיוניות הלימודים יכללו גם שלוש סדנאות המתמקדות בביטוי, יצירה, ספונטניות, העמקה בהקשבה וחקר המפגש הבין אישי באמצעות האמנויות.

הדרכות אישיות: התכנית מחייבת את הלומד להיות בהדרכה אישית בהיקף של 40 שעות בכל שנת לימודים. במהלך שלוש השנים על הלומד להיות מודרך על ידי שני מדריכים שונים. ההדרכה תינתן על ידי פסיכותרפיסטים שהינם מטפלים באמנויות ומדריכים / פסיכולוגים קליניים / פסיכואנליטיקאים מרשימת המדריכים של התכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באמנויות. תלמידי התכנית זכאים לתעריף הדרכה מוזל (250 שקלים, כולל מע"מ) אצל המדריכים מרשימת המדריכים המוכרים על-ידי התכנית. במידה והתלמידים זכאים להדרכה מפסיכותרפיסטית בגישה פסיכודינמית המוסמכת להדרכה במקום עבודתם – יתקבל אישור על שעות ההדרכה כחלק מחובות התוכנית

שיעורים מרוכזים בסמוך לפתיחת הלימודים/בסיום שנה ילמדו שלושה קורסים קצרים מרוכזים בלמידה מרחוק.

פעילות מדעית: פעם בשנה יתקיים מפגש של כלל התלמידים עם צוות ההוראה/ההדרכה, 'קהילה לומדת', בו יתקיים דיון סביב סוגיה תאורטית או קלינית, יוצג טיפול עם התדיינות של הנוכחים או תינתן הרצאה על ידי אחד המשתתפים או על ידי מרצה אורח.

*** יתכנו שינויים

סגל המורים והמדריכים בתכנית
גב' חן רן אלמוג, מ"א; ד"ר נוגה אריאל-גלור; גב' סמדר בארי, מ"א; ד"ר מיכל בת אור; ד"ר תמי גברון; גב' אירית זיו רון, מ"א; ד"ר דני יניב; גב' דנה מלכי-סיגל, מ"א; ד"ר מעיין למפרט צמרת, גב' תמר עייני להמן, מ"א; גב' ליאת סנדומיר, מ"א; גב' סאסי פוקס, מ"א; גב' סמדר קורן, מ"א; גב' מירית קציר, מ"א; גב' נעמה רביד, מ"א; גב' גליה רחמני, מ"א; ד"ר עינת שופר אנגלהרד; גב' יעל שלום-צדק, מ"א; גב' תמר שליט ברלב, מ"א; גב' תמי שקד לבקוביץ, מ"א.
 
רשימת המדריכים
אורבוך טובולסקי טובה; אלישע נוימן זאביק; אפרת ריבי; אקשטיין ריין חנה; ארד אורלי; ארי אפרת; ביבי עינת; בן אשר כרמל שפי; ברצקי הילה; גבע-עובדיה שרי; גדיש מירי; גוברין שרה; גופר רוני; גל (ולדמן) מיכל; דביר אורלי; ויינשטיין שמואל; וינטראוב אלישבע; זילבר דניאלה; טאובר נעמי; יערי נועה; כהן טל; כץ דורית; כרם דקלה; לבין גלי; לולב גרינולד דורון; מדר אילן; מוספיר עידית; מינדל איריס; מנור-אורן דפנה; מעוז דורית; נצר דורית; סנדומיר ליאת; סרפר שרון; עציון רוזנברג אורית; פאר שרון; פדרמן דיתה; פלחן ליזה; פניני תמי; פרידמן לילך; פרידמן מיכל; פרנקל ציונה; צוק דייגי שני; קופר-ארד רז; קורן סמדר; קינן ורד; רביד נעמה; רבינוביץ רויטל; רוזן אלי (אלישבע); רכטשפן רונית; רם אופיר; רן אלמוג חן; שאל חגית; שופר אנגלהרד עינת; שורץ רוית; שחם דנה; שחף נירה; שמיר מיכל
 
תעודה  
לתלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים, ימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק תעודת גמר בפסיכותרפיה פסיכואנליטית באמנויות מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.
 
דמי הרשמה
300 ₪
 
שכר לימוד
14,300 ₪ לשנה"ל תשפ"ד
שכר הלימוד בכל התכניות מתעדכן מעת לעת.
 
פרטים והרשמה
היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות אוניברסיטת חיפה, 3498838 מגדל אשכול, קומה 7 חדר 707 ;ימים א' – ה', שעות 08:00 – 15:00.
טלפון: 04-8240174 
דואר אלקטרוני:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
לטופס הרשמה לחצו כאן