סיוע הוליסטי ורוחני - תומכי איכות חיים

מתי ואיפה?
ימי ה'
9:30-15:00
בזכרון יעקב

משך ההכשרה
תכנית דו שנתית

קהל יעד
אנשי טיפול מנוסים ממקצועות הבריאות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, יועצים חינוכיים, מקצועות פרא-רפואיים, מטפלים ברפואה משלימה

ניהול אקדמי
גב' דבורה רייכר, מ"א

אודות התכנית

מחקרים וניסיון קליני מראים שרוחניות מהווה מרכיב משמעותי מאיכות החיים של האדם. הרוחניות של האדם משפיעה באופן חיובי על הבריאות הפיזית והנפשית.
אנשים המתמודדים עם מחלות קשות פונים למשאבים רוחניים פנימיים וחיצוניים על מנת לתמוך בתהליכי ריפוי. נמצא שרוחניות מהווה משאב למציאת משמעות וכוחות במצבי משבר מצד אחד, ושמשברים מהווים טריגר לצמיחה והתפתחות רוחנית מצד שני.
ארגון הבריאות העולמי הכיר במימד הרוחני כמימד הרביעי של הבריאות, בנוסף לפיזי, המנטלי והחברתי ובכך מבטא את התפיסה ההוליסטית של הבריאות. בעוד ישנם יחסי גומלין בין המימד הרוחני לשאר המימדים של החוויה האנושית, מימד זה כולל איכויות ייחודיות ונבחנות, הנשענות על גופי ידע נרחבים הן ממסורות עתיקות והן מתגליות חדשניות במדעי הרפואה והתודעה.
העיסוק ברוחניות ושילובה כחלק ממערך הטיפול בתחום הבריאות הפיזית והנפשית מצריך לימוד מקצועי של תאוריות בתחום, מיומנויות וכלים יישומיים (גוף-נפש-רוח), בנוסף להתנסות מודרכת בשדה.

התכנית הינה מודל: המודל הדינמו-הוליסטי DHM, המתבסס על העקרון כי בריאות האדם ואיכות חייו מושפעים על ידי ששה מימדי חיים: הפיזי, הרגשי, החברתי, המנטלי, הסביבתי והרוחני. בתהליך הלמידה התלמידים מכירים תאוריות ומודלים מתחום מימדים אלה, וכן עוברים תהליכים התנסותיים משמעותיים.

מטרת התכנית
תכנית זו נועדה לתת מענה לצורך של מטפלים להעמיק את הידע והמיומנויות שלהם בתחום ההוליזם, להכיר וללמוד מודלים וכלים של גוף-נפש-רוח לשילוב
בעבודה הטיפולית על מנת לתת מענה אינטגראלי והוליסטי למסתייעים במצבי חיים שונים. כמו כן להעצים ולחזק את איכות החיים המקצועית של מטפלים ("לטפל במטפל").
אנשי טיפול רב מקצועיים מנוסים במקצועות הבריאות (Health Care Providers) כולל רופאים, אנשי סיעוד, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים,
יועצים חינוכיים, אנשי מקצועות פרא-רפואיים, מטפלים ברפואה משלימה, המעוניינים להכיר גישות, מודלים וכלים של רוחניות הניתנים לשילוב ויישום במיכל הטיפולי בו הם עובדים ברמה האישית, ולהעצמת המפגש הטיפולי.

יתקיימו 46 מפגשים במשך שנתיים, בימי ה' בין השעות 9:30-15:00.
סה"כ 322 שעות לימוד אקדמיות.
200 שעות פרקטיקום

  • נוכחות לפחות ב- 80% מן המפגשים
  • התנסות בשדה
  • קריאת חומר ביבליוגרפי.
  • הצגת שני נושאים בכיתה במשך שנה
עבודת שדה והדרכה
כניסתם של התחומים החדשים לשדה העזרה לאדם – הבריאות ההוליסטית והרוחניות, משתלבים עם התאוריה ועבודת השדה המקצועית הפורמלית הקיימת כגון:
התערבות בשעת משבר, התמודדות עם מחלה ומוות, עבודה עם החולה ועם המשפחה, תמיכה באיכות חיים, התפתחות וצמיחה.
לשם כך, יעשו המשתתפים פרקטיקום ויקבלו הדרכה שוטפת על היישום של הגישות והכלים הנלמדים בתכנית בתוך השדה הקליני שלהם.
 

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, תוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

??? ש"ח

12,500 ש"ח לשנה"ל תשפ"ד

גב' דבורה רייכר, טלפון: 054-6306436  

דואר אלקטרוני: draicher@gmail.com

ובאתר האינטרנט: www.spiritual-holistic-care.com