כלים בהתערבויות טיפוליות בקרב אנשים זקנים

לוגותרפיה, פסיכותרפיה, הגישה הנרטיבית, מיינדפולנס ופסיכולוגיה חיובית

מתי ואיפה?
ימי א'
14:00-18:00
באוניברסיטת חיפה

משך ההכשרה
ארבעה קורסים סמסטריאליים במשך שנתיים

קהל יעד
בעלי תואר שני במקצוע טיפולי 

ניהול אקדמי
ד"ר סוניה א. פאו

ידיים צעירות אוחזות ידיים של קשיש

אודות התכנית

אנשים בגילאים מבוגרים מתמודדים עם שינויים רבים כגון עם שינוי סגנון חיים עקב פרישה מעבודה, שינויים גופניים ולעתים קוגניטיביים ורגשיים. על המטפלות והמטפלים באנשים אלה להכיר לעומק את ההשלכות הפסיכולוגיות המאפיינות אוכלוסייה זו ולהיעזר בכלים טיפוליים שיכולים לתת מענה אופטימלי להתמודדות מוצלחת בסוגיות אלה.

כלים של פסיכותרפיה, של לוגותרפיה, של הגישה הנרטיבית, של מיינדפולנס ושל הפסיכולוגיה החיובית עם אנשים זקנים יכולים לחזק תהליכים טיפוליים ולתת מענה למטפלות ומטפלים מעולמות טיפול שונים המבקשים לשלב תפיסות אלה בהתערבויות בקרב אנשים זקנים.

מטרת התכנית הינה הקניית כלים להתערבויות טיפוליות בהתמודדות עם אתגרי הגיל הלקוחים מגישות הפסיכותרפיה, הלוגותרפיה וגישות נוספות. הלימודים התיאורטיים ישולבו עם שיעורים פרקטיים בהם דנים במקרים שיוצגו בכיתה.

ייעוץ אקדמי: ד"ר סוניה א. פאו, פרופ' יובל פלגי

בעלי תואר שני במקצוע טיפולי

מקרים מיוחדים בעלי תואר שני במקצוע פרה רפואי ובעלי תואר ראשון בלבד במקצוע טיפולי עם ותק מעל 5 שנים יידונו בועדת חריגים

יתקיימו ארבעה קורסים סמסטריאליים. בכל קורס יתקיימו 13 מפגשים, אחת לשבוע בימי א׳ בין השעות, 14.00-18.00

סה״כ 52 שעות לימוד אקדמיות בכל קורס

 • נוכחות בלפחות 80% מהשיעורים
 • השתתפות פעילה בכיתה
 • קריאה
 • הצגת מקרים מהשטח

תיאוריות וכלים בלוגותרפיה ובאקזיסטנציאליזם – סמסטר א' תשפ"ד

נושאי ההרצאות יכללו בין היתר:

 • עקרונות בסיסיים של הגישות הנ“ל בהתמודדות עם שינויים בגילאים מבוגרים, כגון:
 • יציקת משמעויות חדשות בחיים
 • בחירת התמודדות בשינויים בלתי רצויים
 • האחריות האישית של על איכות חיים ראויה למרות אובדנים
 • לחיות על פי הקול האותנטי

פסיכותרפיה עם אנשים זקנים – סמסטר ב' תשפ"ד

נושאי ההרצאות יכללו בין היתר:

 • מבוא לטיפול באנשים זקנים
 • מאפייני הטיפול הייחודיים לאנשים זקנים
 • עבודה אישית, משפחתית וקבוצתית עם אנשים זקנים
 • העברה והעברה נגדית בעבודה עם אנשים זקנים
 • אתגרים ייחודיים בעבודה עם אנשים זקנים

תיאוריות וכלים בטיפול נרטיבי – סמסטר א' תשפ"ה

נושאי ההרצאות יכללו בין היתר:

 • מושגי יסוד בתיאוריה הנרטיבית
 • עקרונות ותהליכים בטיפול נרטיבי בזקנה
 • זיכרונות מפתח בסיפור האישי
 • טכניקות יצירתיות בטיפול נרטיבי עם אוכלוסיית בזקנים
 • גישות נרטיביות במצבים של אבל ואובדן

תיאוריות וכלים בפסיכולוגיה חיובית ובמיינדפולנס – סמסטר ב' תשפ"ה

 נושאי ההרצאות יכללו בין היתר:

 • רקע על התפתחות הפסיכולוגיה החיובית
 • פסיכולוגיה חיובית בעבודה עם אנשים זקנים – האם אפשרי?
 • הקשר בין פסיכולוגיה חיובית ומיינדפולנס.
 • שילוב תרגולי מיינדפולנס פורמליים ולא פורמליים בטיפול רגשי
 • השימושים בטיפול ביכולת לזהות רכיבי תודעה ומצבי תודעה נפוצים
 • מיינדפולנס כטכניקה לאימון קשבי, להשהיית תגובה, לשהייה ולהישארות
ד"ר א. פאו סוניהפרופ' פלגי יובלד"ר קיסרי שושי
ד"ר שפיצר נעמה

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל הדרישות האקדמיות של התכנית, יוענק לו תעודת גמר מטעם היחידה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה.

100 ש"ח

3,500 ש"ח לכל קורס

מרכזת התכנית גב' קרן גרקביוק

דוא"ל kgarkavuk@univ.haifa.ac.il