תכניות לימוד

יש לך שאלה?

בעלי תפקידים

מנהלת היחידה

גב'  רבקה וייסטוך

טל': 04-824-0802
rweistuch@staff.haifa.ac.il